Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że dziecko może mieć dwie mamy

Przełomowy wyrok w centrum stawia dobro dziecka.
.get_the_title().

Sprawa dotyczy małżeństwa dwóch Polek zamieszkałych w Wielkiej Brytanii, gdzie związki jednopłciowe zostały zalegalizowane w 2014 roku. Kobiety mają 4-letniego syna. Już w 2015 roku chciały, aby urząd w Krakowie dokonał transkrypcji brytyjskiego aktu urodzenia chłopca – dzięki temu syn będzie mógł starać się w kraju o numer PESEL, paszport czy dowód osobisty. Kobiety na swej drodze napotkały jednak trudności.

Krakowski urząd nie chciał dokonać transkrypcji, argumentując, że wpisanie dwóch kobiet w rubryce „rodzice” byłoby to sprzeczne z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, a także naruszałoby „podstawowe zasady porządku prawnego”.

Zarówno wojewoda małopolski, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie utrzymali w mocy decyzję odmowną urzędu.

Sprawa trafiła jednak do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozpatrzył skargę kasacyjną i orzekł, że chłopiec dostanie polski akt urodzenia.

Nie chodzi tu o konstytucyjność, ale o kwestię tego, jak stosować prawo krajowe, żeby nie doprowadzić do sytuacji dyskryminującej małoletniego obywatela RP – zaznaczył podczas rozprawy sędzia sprawozdawca Arkadiusz Despot-Mładanowicz.

Podkreślił też, że kwestia tego, kto jest rodzicami dziecka stanowi tylko tło sprawy. – Nie rozstrzygamy o związkach partnerskich, tylko o małoletnim obywatelu RP, którego przedstawiciel prawny chce doprowadzić do uzyskania należnych mu dokumentów tożsamości – powiedział sędzia. Odmowa obowiązkowej transkrypcji dokumentu dyskryminowałaby chłopca, który zostałby wykluczony z różnych sfer życia społecznego. To z kolei byłoby niedopuszczalne z perspektywy konwencji praw dziecka. To, że polskie prawo różni się od prawa brytyjskiego, a więc rodzicami dziecka są dwie kobiety, nie powinno być zdaniem sądu powodem, aby chłopiec został pozbawiony praw obywatelskich. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest przełomowy i zapadł 10 października.

FUTOPIA