Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Zadłużenie Polaków w wieku 18-25 wzrosło od 2013 roku ponad… 14-krotnie

Coraz większy odsetek młodych (ale i starszych) ludzi finansowo znajduje się pod kreską.
.get_the_title().

Zadłużenie młodych Polaków rośnie w zatrważającym tempie.

W 2013 roku finansowe zaległości osób w wieku 18-25 lat stanowiły 42,8 mln zł. Dziś wskaźnik długów tylko w tej grupie wiekowej wynosi w naszym kraju 623,2 mln zł.

Jest to więc aż 14,5-krotny wzrost na przestrzeni zaledwie pięciu lat, co może martwić. Negatywna tendencja popadania w coraz większe zadłużenie jest jednak widoczna, bez wyjątku, dla wszystkich grup wiekowych, zarówno 26-35 czy 36-45, jak i u seniorów powyżej 65 roku życia. W efekcie znacznie wzrosło także całościowe zadłużenie pełnoletnich rodaków. W 2013 roku wynosiło 13,7 mld zł, podczas gdy po pierwszym kwartale 2018 roku kształtuje się już na poziomie bliskim 44,2 mld zł. To ponad 3,2-krotny wzrost. Szczegółowe dane dla konkretnych „widełek wiekowych” dobrze ilustruje poniższa tabelka:

fot. ciekaweliczby.pl

Fatalnie prezentuje się też sytuacja pod względem liczby dłużników. I tu „prym” wiodą młodzi ludzie (18-25). W 2013 roku problemy z bieżącym regulowaniem należności miało 29,2 tys. osób z tej grupy wiekowej. W 2018 liczba ta powiększyła się do niemal 165 tysięcy, co stanowi wzrost aż o 464 punkty procentowe! Także u trzydziesto-, czerdziesto-, pięćdziesięcio- czy sześćdziesięciolatków zauważalne są przyrosty dłużników utrzymujące się w okolicach dwudziestoprocentowego wzrostu. Efekt?

W 2013 roku zadłużonych było 1 883 868 Polaków, zaś w 2018 z tym problemem zmaga się już niemal 2,5 miliona rodaków, a konkretnie 2 472 252.

fot. ciekaweliczby.pl

Nic nie wskazuje, by cokolwiek miało się w tej materii zmienić, więc niestety można się spodziewać kolejnych „rekordów”. Jak myślicie, gdzie tkwi przyczyna takiego stanu rzeczy?

Tekst: WM
Źródło: ciekaweliczby.pl, Krajowy Rejestr Długów

FUTOPIA