#20 – HEROSI

.get_the_title().

To numer o twórczym potencjale jednostki. Prezentujemy sylwetki współczesnych herosów z takich dziedzin jak: sport, design, architektura, moda, sztuka, gospodarka.