#15 – DRUGS

.get_the_title().

W ‘Drugs’ opisujemy ewolucję, jaka dokonuje się w podejściu do narkotyków – od kultu do medycyny. Poza tym przyglądamy się designowi haptycznemu, badamy drogę na Marsa, odnajdujemy strach we współczesnej kulturze i próbujemy sfermentowanego jedzenia.