#17 – NOWA EUROPA

.get_the_title().

Europa dzięki wspólnemu rodowodowi chrześcijańskiemu jest kolebką myśli humanistycznej, z której wywodzi się cała nowożytna nauka. To silny fundament dla budowania w przyszłości gospodarki opartej na wiedzy. W tym numerze staraliśmy się wskazać dominujące tendencje w procesie budowy nowej, europejskiej tożsamości.