Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Młodzi coraz mniej religijni – podaje CBOS

Odsetek niewierzących wśród Polaków w wieku od 18 do 24 lat to ponad 28 proc.
.get_the_title().

Niedawno pisaliśmy o tym, że Gen Z to najmniej religijne pokolenie. Przywoływaliśmy wówczas amerykańskie dane zebrane przez Pew Reaserch Center, z których wynika, że 1/3 przedstawicieli pokolenia Z nie przynależy do żadnej religii. Okazuje się, że laicyzacja postępuje także w naszym kraju, a sytuacja przedstawia się dosyć podobnie.

Z badań CBOS wynika, że osób wierzących jest obecnie nieco mniej niż niemal trzy dekady temu: w 1992 roku były to 94 proc., a dziś 87,5 proc.

Spada także odsetek praktykujących – w 1992 roku było ich 69,5 proc., a obecnie to 42,9 proc. Wśród osób praktykujących więcej jest kobiet, a najszybciej laicyzują się wielkie miasta.

fot. Karl Fredrickson / źródło: unsplash

Jeśli natomiast chodzi o grupy wiekowe, to w kwestii laicyzacji palmę pierwszeństwa dzierży pokolenie Z. W 1992 roku aż 93 proc. osób w wieku od 18 do 24 lat deklarowało się jako osoby wierzące. Dziś jest to 71 proc.

Tak więc odsetek niewierzących wzrósł w ciągu trzech dekad z 6,7 proc. do 28,6 proc.

Ta najmłodsza Polska jest już niemal w jednej trzeciej niewierząca – komentuje CBOS. A jak wśród pokolenia Z wygląda kwestia praktykowania? W 1992 roku 69 proc. osób w wieku 18-24 praktykowało, tymczasem dziś to 23 proc. Odsetek niepraktykujących wzrósł natomiast z 7,9 proc. do 36 proc.

Jakie są przyczyny tych zmian? CBOS podkreśla, że ogromną rolę odgrywa tu chęć emancypacji spod wpływów religijnych rodzin i środowiska.

Po piętach Gen Z depcze nieco starsze pokolenie, czyli osoby w wieku od 25 do 34 lat. W 1992 roku odsetek wierzących wynosił 94 proc., a dziś to 82 proc. Jeszcze ciekawiej przedstawia się kwestia praktykowania. Trzy dekady temu praktykujących było 62 proc., a 8 proc. nie praktykowało. Tymczasem dziś jest to kolejno 26 proc. i 30 proc. Więc kto wie, może w następnych dekadach czeka nas laicyzacja na większą skalę?

Zdjęcie główne: Diana Vargas/Unsplash
Tekst: NS

SPOŁECZEŃSTWO