Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Ikigai – japoński następca duńskiego hygge i szwedzkiego lagom

To nie tylko klucz do szczęśliwej i spełniającej egzystencji, ale także składnik japońskiej receptury długowieczności
.get_the_title().

Świadomie czy też nie, każdy z nas dąży do szczęścia i spełnienia w życiu. Współcześnie na drodze do osiągnięcia tego celu wykorzystujemy zdobycze nowoczesnych technologii, czyli aplikacje do medytacji i praktykowania mindfulness, czerpiemy z najnowszych trendów wellness, wyjeżdżając na kursy jogi na Bali i po to, by praktykować sztukę ciszy w Puszczy Białowieskiej. Kopiujemy zachowania i systemy wartości tych, którzy zdają się żyć w największej harmonii – Duńczyków praktykujących hygge, czy Szwedów stosujących się do zasad lagom.

Japonia ma swój odpowiednik –  ikigai, być może jeszcze efektywniejszą filozofię szczęścia.

Ikigai, japońskie słowo przetłumaczyć można swobodnie jako “powód, dla którego warto wstawać z łóżka”. Życie w zgodzie z ikigai to nieustanne poszukiwanie tego, co czyni człowieka szczęśliwym i motywuje go do aktywnej egzystencji. To próba odpowiedzi na prozaiczne z pozoru pytanie, które zadaje sobie każdy z nas: “co zrobić ze swoim życiem?”.

Źródło: Medical Xpress

Koncept Ikigai zaprezentowano na kolorowym wykresie, obrazującym jego cztery filary. Przestrzeń, na której wszystkie cztery elementy nakładają się na siebie, jest właśnie Ikigai, czyli powodem do życia. Należą do nich:
– Pasja (to, co kochamy)
– Misja (to, co możemy zrobić dla naszego otoczenia)
– Powołanie (to, w czym jesteśmy dobrzy)
– Profesja (to, za co otrzymujemy zapłatę)

 

Hector Garcia i Francesc Miralles w swojej książce “Ikigai The Japanese Concept and Long and Happy Life” zaprezentowali dziesięć zasad, których przestrzeganie pozwoli każdemu znaleźć swój sens życia – ikigai:

1. Bądź aktywny i nie idź na emeryturę;
2. Porzuć pośpiech i żyj w zwolnionym tempie;
3. Jedz tylko do momentu, w którym jesteś w 80 proc. pełny;
4. Otocz się dobrymi przyjaciółmi;
5. Bądź w formie i ćwicz codziennie;
6. Uśmiechaj się i zauważaj ludzi wokół siebie;
7. Żyj w zgodzie z naturą;
8. Bądź wdzięczny za wszystko, co czyni cię szczęśliwym;
9. Żyj chwilą;
10. Podążaj za swoim ikigai.

Źródło: The Japan Times

Koncept Ikigai ma swoje korzenie na japońskiej wyspie Okinawa – co ciekawe, to właśnie tutaj żyje jedna z najliczniejszych na świecie grup stulatków.

Czy japońska filozofia aktywnego poszukiwania celu w życiu ma wpływ na długowieczność? Badacze zgadzają się, że tak.

Dan Buetter, autor książki “Blue Zones: Lessons on Living Longer from the People who’ve Lived the Longest”, wskazuje na to, że w przypadku japońskich stulatków dużą rolę, poza unikatową, zdrową dietą, odgrywa także podejście do życia, wynikające właśnie z ikigai. Twierdzi, że w japońskim społeczeństwie starsi ludzie są celebrowani, nadaje się im w strukturach społecznych istotną rolę, jaką jest przekazywanie wiedzy i doświadczeń młodszym pokoleniom. Nawet na starość mają poczucie, że ich egzystencja ma sens i właśnie to trzyma ich przy życiu.

Źródło: BBC.com

Spełnienie i wynikające z niego szczęście stały się we współczesnym świecie wartościami nadrzędnymi. Wielu wciąż zmaga się z odpowiedzią na pytanie, co zrobić ze swoim życiem. Ikigai jest kolejną próbą uchwycenia sensu istnienia podejmowaną przez zagubione społeczeństwa krajów rozwiniętych. Być może dla niektórych zakończy się ona sukcesem.

Tekst: A.O.
Źródło: Medium.com, BBC, Elle UK

SURPRISE