Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Lublin wprowadził Zielony Budżet Obywatelski i został doceniony we Francji

Lublin z powodzeniem daje przykład innym miastom w kraju, jak dbać o zieleń. Działania jego władz i mieszkańców zostały docenione przez kapitułę konkursu Eco - Miasto 2017, która przyznała Lublinowi nagrodę w kategorii 'Zieleń miejska a jakość powietrza' za Zielony Budżet Obywatelski.
.get_the_title().

Lublin jest pierwszym miastem w kraju, które wprowadziło Zielony Budżet Obywatelski. Lublinianie mogą składać wnioski i propozycje dotyczące zagospodarowania oraz rozwoju terenów zielonych w mieście. Te zostają później poddane pod głosowanie mieszkańców, ocenione przez specjalistów i, jeśli spełnią kryteria, miasto zobowiązuje się do ich sfinansowania.

Pierwsza edycja Zielonego Budżetu Obywatelskiego odbyła się na początku tego roku i spotkała się z optymistycznym przyjęciem. Łącznie mieszkańcy zgłosili aż 107 propozycji, z czego do realizacji trafiły 24 projekty. Nabór wniosków do kolejnej, przyszłorocznej akcji zakończył się 12 listopada. Tym razem lublinianie zgłosili 74 propozycje zagospodarowania zieleni. Władze miasta rozpoczęły ocenę formalną projektów, potem propozycje poddane zostaną analizie merytorycznej i na koniec, jeśli projekt przejdzie pomyślnie ocenę, zostanie wprowadzony w życie. Miasto planuje przeznaczyć na to kwotę 2 mln złotych.

źródło: lublin.eu

Tymczasem organizator konkursu Eco-Miasto, którym jest Ambasada Francji w Polsce, docenił zaangażowanie władz miasta i samych mieszkańców, i przyznał Lublinowi nagrodę w kategorii 'Zieleń miejska a jakość powietrza’. Dodatkowo, władze Koziego Grodu odebrały także wyróżnienie w kategorii 'Systemy Energetyczne’. Przyznano je głównie ze względu na kompleksowość i różnorodność działań w zakresie zarządzania energią (w tym mieści się przeprowadzony energetyczny audyt miejski czy działania edukacyjne na temat efektywności energetycznej).

Władze miasta nie spoczywają na laurach i wciąż planują kolejne projekty związane z terenami zielonymi. Kilka dni temu rozpoczęło się przygotowywanie pasów zieleni przy głównych ulicach miasta, na których posadzone zostaną kolorowe kwietniki, krzewy i roślinność związana z ekosystemem nadrzecznym. Mowa bowiem o arteriach przecinających miasto: al. Unii Lubelskiej, al. Tysiąclecia czy Witosa. Dwie pierwsze usytuowane są w dolinie rzeki Czechówki – stąd pomysł na roślinność związaną z doliną rzeki. Już na wiosnę, jadąc głównymi ulicami miasta, na pasach zieleni będziemy mogli więc dojrzeć wierzby, trawy ozdobne, róże i wiele innych, miłych dla oka i środowiska roślin.

Poza Lublinem w konkursie Eco – Miasto 2017 nagrody otrzymało 11 innych miast, zaś wyróżnienia trafiły do 15 spośród 93 zgłoszonych.

SURPRISE