Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

89 nowych zabytków w Warszawie. Wśród nich bazar Różyckiego i kino Tęcza

Niektóre z nich są zupełnie zaskakujące.
.get_the_title().

W ubiegłym tygodniu stolicy przybyło wiele nowych zabytków.

Gminna Ewidencja Zabytków Warszawy została rozszerzona aż o 89 pozycji.

„Część z tych pozycji wynika z porządkowania dotychczasowego zbioru, ale w przeważającej mierze to zabytki, które dotychczas nie podlegały ochronie” – napisał na Facebooku stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. Wpisanie danego obiektu do ewidencji zabytków zwiększa jego ochronę prawną – na przykład inwestorzy planujący przebudowę muszą więc zgłaszać swoje plany do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Co znalazło się wśród nowych zabytków? Niektóre z nich są zupełnie zaskakujące.

Wśród 89 nowych zabytków znajdziemy osiedle na Podskarbińskiej, park Pole Mokotowskie, ogród placu Starynkiewicza, tunel Dworca Warszawa Stadion, fabrykę czekolady Wedla, zajezdnię tramwajową „Kawęczyńska”, cześć Dworzec Warszawa Centralna, Halę Torwar, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, kino Tęcza na Żoliborzu, bazar Różyckiego, stróżówkę Politechniki Warszawskiej, a także Dom Handlowy Merkury. – Najbardziej mnie cieszą Dom Handlowy Merkury z zachowany częściowo mozaikami autorstwa Heniszów, modernistyczny pawilon kina Tęcza (bok istniejącej zabytkowej kotłowni), czy choćby bazar Różyckiego, który dotąd podlegał ochronie wyłącznie na podstawie wpisów do rejestru zabytków ulic Targowej i Brzeskiej – powiedział Michał Krasucki.

Zdjęcie główne: Wikipedia, fot. Adrian Grycuk
Tekst: NS

TU I TERAZ