Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Dodatkowy 'podatek solidarnościowy’ dla firm, które znacząco zarobiły podczas pandemii

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego osoby o wysokich dochodach i firmy, które znacząco zyskały w czasie kryzysu covidowego, powinny zapłacić dodatkowy podatek, aby okazać solidarność z tymi, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku pandemii.
.get_the_title().

Tymczasowy podatek pomógłby zmniejszyć nierówności społeczne, które zostały zaostrzone przez kryzys gospodarczy i zdrowotny w ubiegłym roku.

Zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego dałoby to również pewność najbardziej dotkniętym pandemią, że walka z wirusem jest zbiorowym przedsięwzięciem całego świata oraz wzmocniłoby spójność społeczeństwa.

W swoim półrocznym przeglądzie fiskalnym MFW wskazał na wzrost nierówności w czasie pandemii – młodsi i biedniejsi ludzie byli znacznie bardziej narażeni na utratę pracy i dochodów, więc ucierpieli najbardziej. Tym samym rozwinięte gospodarki z silnymi systemami podatkowymi powinny podnieść swoje najwyższe stawki podatku dochodowego przez pewien okres. MFW podał przykład niemieckiego podatku solidarnościowego, który został wprowadzony po zjednoczeniu kraju.

Symboliczne znaczenie tego rodzaju wkładu jest czasami bardzo ważne. Zazwyczaj taki podatek występuje w bardzo wyjątkowych okolicznościach, w których solidarność społeczna odgrywa szczególnie ważną rolę. Ważne jest, aby podkreślić wielostopniowy charakter regeneracji i dostosować politykę do specyfiki każdego kraju – powiedział Vito Gaspar, szef MFW ds. fiskalnych.

Vito Gaspar. Źródło: International Monetary Fund

Propozycja MFW pojawia się w momencie, gdy większość krajów stoi w obliczu kryzysu finansów publicznych. Według prognoz Funduszu poziom zadłużenia gospodarek rozwiniętych prawdopodobnie ustabilizuje się po pandemii, po gwałtownym wzroście w czasie walki z wirusem.

Jednak najbiedniejsze kraje świata stoją przed wyzwaniem w kwestii spłacenia swoich długów – stwierdziło MFW, podkreślając lukę między krajami, które mogą swobodnie pożyczać i szybciej wychodzą z pandemii, a tymi, których nie stać na szczepionki.

Vito Gaspar wezwał też kraje do inwestycji w produkcję i dystrybucję szczepionek przeciw Covid-19, twierdząc, że jest to najważniejsza doraźna polityka fiskalna, którą powinno się wdrożyć. Kosztowałoby to dziesiątki miliardów dolarów, ale według szacunków MFW powinno zwiększyć perspektywy wzrostu na tyle, by podnieść wpływy z podatków w samych tylko krajach rozwiniętych o jeden bilion dolarów do 2025 roku.

Szczepienia prawdopodobnie będą globalnym projektem inwestycyjnym o najwyższym kiedykolwiek zwrocie – dodał Gaspar.

Zdjęcie główne: Andy Dean
Tekst: Miron Kądziela

TU I TERAZ