Dostęp do szybkiego internetu wiąże się z mniejszym zaangażowaniem społeczno-obywatelskim?

Przeprowadzone w Wielkiej Brytanii badanie wykazało, że aktywność w partiach politycznych, związkach zawodowych i na wolontariatach spada wraz ze wzrostem prędkości internetu.
.get_the_title().

Ze zgromadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Cardiff i Uniwersytetu Sapienza w Rzymie danych wynika, że udział w wolontariatach w ośrodkach opieki społecznej spadł o ponad 10 proc. od czasu, gdy w pobliżu miejsca zamieszkania pojawił się węzeł wymiany ruchu internetowego pozwalający na uzyskanie dostępu do szybszego internetu. Zaangażowanie w działalność partii politycznych spadało natomiast o 19 proc. na każde 1,8 km bliżej węzła. Pojawienie się szybkiego internetu nie miało za to znaczącego wpływu na interakcje z rodziną i przyjaciółmi.

Analiza zachowań przeprowadzona została wśród setek tysięcy ludzi i wykazała, że szybsze łącza mogły zmniejszyć prawdopodobieństwo zaangażowania obywatelskiego wśród blisko 450 tys. osób. Naukowcy stwierdzili, że wraz ze wzrostem prędkości internetu w latach 2005-2018 czas spędzany w sieci zastąpił inne formy zaangażowania obywatelskiego.

Autorzy badania sugerują również, że zjawisko to mogło przyczynić się do napędzania populizmu, ponieważ zmniejszyło się zaangażowanie w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego będące skutecznymi szkołami demokracji, dzięki którym ludzie uczą się korzyści płynących ze współpracy.

Zdjęcie: Ismael Paramo / Unsplash

Inne badania wykazały, że aktywność w mediach społecznościowych wzmocniła inne rodzaje zaangażowania obywatelskiego, na przykład poprzez pomoc w organizowaniu protestów i podsycanie zainteresowania polityką, nawet jeśli nie przejawia się ono w tradycyjnych formach uczestnictwa.

Polityka prowadzona online jest jednak bardziej podatna na bańki filtrujące, które ograniczają ekspozycję użytkowników na odmienne poglądy i tym samym sprzyjają polaryzacji.

Zaobserwowaliśmy, że uczestnictwo obywatelskie i forma zaangażowania w działalność organizacji wolontariackich oraz uczestnictwo polityczne malały wraz ze wzrostem dostępu do sieci. Szybki internet wydaje się wypierać ten rodzaj zaangażowania społecznego – mówi Fabio Sabatini, współautor badania.

W opublikowanym w 'Journal of Public Economics’ badaniu zebrano informacje na temat rozmieszczenia lokalnych centrów okablowania internetowego od kontrolującej i nadzorującej rynek telekomunikacji organizacji Ofcom. Dane te były kluczowym czynnikiem determinującym prędkości przesyłu danych. Następnie zestawiono je z odpowiedziami mieszkańców na temat ich zaangażowania w działalność organizacji społecznych.

Zdjęcie główne: Lars Kienle / Unsplash
Tekst: AD

TU I TERAZ