Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

W centrum Tallina powstanie hub partycypacyjny

Władze estońskiej stolicy zapowiedziały otwarcie hubu, który będzie kluczowym dla procesu kształtowania miasta miejscem interakcji urzędników i obywateli.
.get_the_title().

Nowe miejsce na mapie Tallina będzie gościć wystawy i dyskusje nastawione na poszukiwanie nowych rozwiązań w zagospodarowaniu przestrzeni. Do udziału i dialogu z mieszkańcami zapraszani będą urbaniści, architekci, stratedzy i urzędnicy miejscy.

Hub ma zostać otwarty we wrześniu 2022 roku.

Stworzenie hubu partycypacyjnego, łączącego ze sobą różnych interesariuszy, z pewnością będzie sprzyjać ważnym dyskusjom między miastem, deweloperami, specjalistami i mieszkańcami. Pomoże to stworzyć w przyszłości lepszą przestrzeń miejską dla wszystkich – opowiada o projekcie Andrei Novikov, zastępca burmistrza Tallina. – Jest to pierwszy taki koncept w Estonii. Przykładem w regionie są dla nas podobne huby w Sztokholmie i na Uniwersytecie Aalto w Espoo.

Na miejscu dostępne będą innowacyjne narzędzia cyfrowe, które ułatwią pracę nad złożonymi procesami planowania miejskiego.

Stworzy to lepszą podstawę dla wysokiej jakości debaty, która przyczyni się podejmowania decyzji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Hub będzie znajdował się w budynku sąsiadującym z urzędem miasta.

Oprócz władz Tallina w projekt zaangażowane są także tallińska politechnika oraz władze Helsinek i fiński Uniwersytet Aalto, a zespół projektowy składa się z naukowców i ekspertów w dziedzinie architektury i urbanistyki. Ta międzynarodowa współpraca ma zapewnić najwyższą jakość zarówno pod względem wykonania i wyposażenia budynku, jak i programu wydarzeń oferowanego później przez hub.

Utworzenie hubu jest częścią programu Zielona Stolica Europy, który w 2023 roku realizowany będzie w Estonii. Znaczące rezultaty w tym zakresie przyniosło też miastu uczestnictwo w programie pilotażowym Tallinn-Helsinki GreenTwins oraz w projekcie FinEst Twins, wspieranym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz estońskie ministerstwo edukacji i badań.

Zdjęcia: Tallin City Government
Tekst: AD

TU I TERAZ