Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Naukowcy odkryli nieznane dotąd wirusy w topniejących lodowcach

Po przebadaniu próbki z odwiertu z pokrywy chińskiego lodowca, amerykańscy naukowcy wyodrębnili 33 zmrożone wirusy. Jedynie 5 z nich było wcześniej znanych badaczom. Czy ocieplenie klimatu może wywołać kolejne pandemie?
.get_the_title().

Topnienie lodowców niesie za sobą nie tylko podwyższenie się poziomu wód, podtopienia i zalania niżej położonych krain. To także ryzyko uwolnienia wirusów, które był uśpione od wielu tysięcy lat – donoszą naukowcy z Uniwersytetu w Ohio i Lawrence Berkeley National Laboratory w artykule opublikowanym na początku stycznia w internetowym czasopiśmie bioRxiv. Próby badania, co kryje się w lodowcu Guliya na płaskowyżu tybetańskim (Chiny) podejmowano już w 1992, ale dopiero w 2015 roku, dzięki restrykcyjnym procedurom i nowoczesnemu wyposażeniu, uniknięto zanieczyszczenia mikrobiologicznego podczas wiercenia rdzenia, przenoszenia i transportowania materiału do laboratorium.

źródło: wikimedia.org

Naukowcom udało się pobrać próbki sprzed 15 tys. lat. Żeby lepiej umiejscowić sobie to w czasie, przypomnimy, że współczesny człowiek – Homo sapiens – powstał około 200 tys. lat temu, zaś 13 tys. lat temu w Ziemię uderzyła kometa, powodując ochłodzenie klimatu wskutek czego wymarły m.in mastodonty, mamuty czy tygrysy szablastozębne. Podczas badań odwiertu w lodowcu zidentyfikowano aż 33 różne rodzaje wirusów, przy czym jedynie 5 znanych dotychczas wirusologom. To oznacza, że dalej przyczyniając się do globalnego ocieplenia, narażamy się przynajmniej 28 nieznanym patogenom. To czarny scenariusz, ale nie można go ignorować.

Naukowcy podkreślają, że poznawszy wcześniej nieopisane do tej pory wirusy, możemy sprawdzić, jaka jest ich dynamika rozwoju w różnych środowiskach i zawczasu przygotować się do ochrony przed nimi.

Niemniej lepiej zapobiegać niż leczyć. Tym bardziej, że antropogeniczne zmiany klimatu niosą za sobą cały szereg konsekwencji, które mogą doprowadzić do wyginięcia wielu gatunków flory i fauny, w tym człowieka.

Tekst: Marta Pokorska-Jurek

ZDROWIE