Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Kolejka linowa nowym środkiem transportu w Paryżu

Do 2025 roku powstać ma linia Cable A. Gondole kolejki poruszać się będą nad ulicami południowo-wschodnich przedmieść miasta.
.get_the_title().

O możliwości poszerzenia sieci transportu publicznego o ten powietrzny tramwaj mówiło się już od wielu lat. W zeszłym tygodniu przeprowadzono w końcu badania wykonalności projektu i zapowiedziano, że kolejka powstanie do 2025 roku. Jej realizacja skróci czas, który na dojazdy do pracy przeznaczają mieszkańcy należącego do paryskiej aglomeracji Creteil.

Cable A połączy kilka peryferyjnych, ale gęsto zaludnionych dzielnic z linią metra, ułatwiając podróż do centrum miasta.

Na liczącej 4,5 kilometra trasie znajdzie się pięć stacji. Inicjatorzy projektu tłumaczą, że budowa kolejki jest potrzebna, bo dodawanie nowych połączeń realizowanych konwencjonalnymi środkami transportu jest skomplikowane i kosztowne. Wynika to przede wszystkim z pagórkowatości terenu, przecinających okolicę autostrad i linii szybkiej kolei TGV.

Poprowadzenie tam linii tramwajowej wymagałoby rozległych prac inżynieryjnych, budowy nowych mostów i tuneli. Gondole mogą się natomiast poruszać ponad tymi przeszkodami, a zapotrzebowanie na teren do budowy kolejki jest minimalne – poza stacjami, powietrzny tramwaj potrzebuje jedynie miejsca na słupy podtrzymujące kable.

Koszt projektu szacuje się na 132 miliony euro.

Kolejka napędzana będzie energią elektryczną. Choć nie przeprowadzono jeszcze dokładnego modelowania, mówi się już, że może przyczynić się ona do zmniejszenia ilości samochodów na ulicach Paryża, polepszając dostęp do publicznej sieci transportu.

Zdjęcia: cable-a-televal.fr
Tekst: AD

DESIGN