Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

W jaki sposób możemy recyklingować więcej budynków?

Politycy i aktywiści na całym świecie coraz częściej mówią o tym, że sektor budowlany musi podjąć natychmiastowe działania w celu ograniczenia wykorzystania zasobów i emisji gazów cieplarnianych. Można to osiągnąć chociażby poprzez wdrożenie rozwiązań opartych na gospodarce o obiegu zamkniętym.
.get_the_title().

Każdego roku wydobywa się z Ziemi ponad 35 mld ton minerałów niemetalicznych, które są wykorzystywane głównie do budowy domów, szkół, biur i szpitali. To oszałamiająca ilość zasobów, która w nadchodzących latach będzie prawdopodobnie jeszcze większa, ponieważ globalna populacja rośnie. Na szczęście coraz więcej państw zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że wyzwania związane ze zrównoważonym budownictwem, rozwojem przemysłu i znaczeniem efektywnego gospodarowania zasobami są kluczowe. Istotnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju rządu Wielkiej Brytanii jest odpowiednie zarządzanie odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi. Z kolei w UE obowiązuje dyrektywa nakazująca recykling znacznej części takich odpadków. To motywuje branżę budowlaną do przetwarzania i ponownego wykorzystywania materiałów w sposób bardziej zrównoważony.

Dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym sektor budowlany generowałby mniejszą ilość odpadów i przekształcał je w elementy przydatne do budowy innych obiektów.

Logika ekonomiczna opierałaby się więc na wykorzystaniu tego, co już jest, poddawaniu recyklingowi tego, czego użyć już nie można, na naprawianiu tego, co jest zepsute i ponownym wytwarzaniu tego, czego naprawić się nie da. Takie podejście chroniłoby przedsiębiorstwa przed niedoborem zasobów i niestabilnymi cenami, tworząc innowacyjne możliwości biznesowe, a także wydajne metody produkcji i konsumpcji.

Unsplash.com

Przedstawiciele branży muszą zacząć myśleć o czystszej produkcji i lepszych modelach budownictwa o obiegu zamkniętym. Kwestie techniczne – takie jak cena, bariery prawne i przepisy – które stoją na drodze do szerszego wdrożenia rozwiązań, również muszą ulec zmianie. Naukowcy zajmujący się materiałami badają obecnie i opracowują sposoby na wykorzystanie przetworzonych odpadów do produkcji elementów budowlanych – na przykład poprzez ich kruszenie. Jednak wysoka absorpcja wody w materiałach pochodzących z recyklingu powoduje problemy z trwałością elementów ścian. To problem, którym muszą zająć się eksperci.

W UE nielegalne jest stosowanie produktów, które nie posiadają atestu budowlanego.

To jedna z głównych przeszkód stojących na drodze do bardziej powszechnego ponownego wykorzystania materiałów, zwłaszcza w zakresie konstrukcji. Aby przemysł budowlany, rozbiórkowy i gospodarowania odpadami pozostał konkurencyjny na globalnym rynku, musi się nadal rozwijać i wdrażać innowacje w łańcuchu dostaw, które poprawiają wydajność i zmniejszają zużycie energii, ilość odpadów i wykorzystywanych zasobów. Aby to osiągnąć, konieczne jest przeprowadzanie szeroko zakrojonych badań nad inteligentnymi, mobilnymi i zintegrowanymi systemami.

Konieczne jest również opracowanie zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji do sortowania i przetwarzania odpadów budowlanych. Potencjał technologii transformacyjnych, takich jak druk 3D, rzeczywistość wirtualna czy rozszerzona, robotyka i AI, bez wątpienia znacząco wpłynie na branżę budowlaną.

Tekst: MZ

DESIGN