Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Nasi odbiorcy

45% mężczyźni 55% kobiety

60% grupa wiekowa 25-45 lat

60% ma wyższe wykształcenie

60% mieszka w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców

40% ma dochód powyżej 5 tys. zł miesięcznie