Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). W F5 dbamy o Waszą prywatność, dlatego w związku z tymi zmianami postanowiliśmy przypomnieć zasady i cele, którymi się kierujemy przy przetwarzaniu Waszych danych. Otrzymacie również pełną informację o swoich prawach, i łatwy kontakt z nami w celu tych praw realizacji.

Kim jest Administrator Waszych danych?

Dane Użytkowników serwisu F5 przetwarzane są przez Jabulani Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tynieckiej 54/4, 02-621 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000362040, NIP 5291784261.

Kontakt z nami

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem waszych danych osobowych, w szczególności realizowania przysługujących wam uprawnień, możecie kontaktować się z nami za pośrednictwem:

Poczty: Jabulani Sp z o.o., ul.Tyniecka 54/4, 02-621 Warszawa
E-mail: prenumerata@fpiec.pl

Jakie są Wasze prawa?

RODO precyzyjnie określa jakie są prawa użytkowników i odpowiadające im obowiązki administratora. Macie prawo do:
• żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
• ich sprostowania;
• usunięcia;
• ograniczenia przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• przenoszenia danych
• wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

Dlaczego przetwarzamy Wasze dane, i jak długo?

Cele przetwarzania wynikają z funkcjonalności udostępnionych w serwisie, i dla każdego z tych celów można przypisać odrębną podstawę prawną przetwarzania.

Cele przetwarzanie danych:

1. Przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy z użytkownikiem, także takiej która zawarta jest na podstawie regulaminu zamieszczonego w serwisie fpiec.pl; wykonanie umowy na linii WP – użytkownik (tymi umowami są najczęściej regulaminy, obejmuje to również analizę danych w celu doskonalenia naszych usług i pracy serwisu oraz procedur bezpieczeństwa;
Podstawą do takiego przetwarzania Waszych danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO – ponieważ dane te są niezbędne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem

2. Analiza danych pod kątem statystycznym, w celu usprawnienia działania serwisu, rozwoju produktów administratora i lepszą interakcję z użytkownikami; obejmuje profilowanie.
Podstawą do takiego przetwarzania Waszych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – czyli uzasadniony interes administratora.

3. Dopasowanie treści marketingowych do użytkownika, poprzez obserwowanie Waszych preferencji, przyzwyczajeń oraz zainteresowań; obejmuje analizowanie i profilowanie danych. Również skorzystanie z określonych funkcji serwisu, np. formularz kontaktu czy też subskrypcja newslettera. Podstawą do takiego przetwarzania Waszych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgoda użytkownika.

Okres przetwarzania:

1. Do chwili zrealizowania świadczeń określonych umową; także po tym czasie jeśli to niezbędne w celu rozliczenia lub w celu dochodzenia roszczeń, mogą również być przetwarzane dłużej w celach statystycznych tak długo, jak długo będziecie chcieli przyczyniać się do rozwoju fpiec, czyli nie zgłosicie swojego sprzeciwu

2. Do czasu cofnięcia zgody

Jakie dane Przetwarzamy?

Przetwarzamy tylko takie dane, które przekazujesz korzystających z różnych funkcjonalności serwisu. Mogą to być: dane niezbędne do udostępnienia Ci kont lub profili w usługach np. adres e-mail, które Nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w serwisie, które pozostawiasz w trakcie poruszania się po serwisie czyli tzw. pliki cookies.

Poruszając się po naszym serwisie sami decydujecie o tym jakiego rodzaju dane nam przekazać – decyzję o podaniu np. imienia, nazwiska czy też adresu email zawsze podejmujecie dobrowolnie. Jeżeli jest to konieczne dla realizacji usługi lub skorzystania z funkcji serwisu, otrzymacie o tym informację. Jeżeli do zapewnienia Wam dostępu do danej usługi potrzebujemy Waszej zgody, poprosimy o taką zgodę w sposób wyraźny i określając cel, dla którego zgoda jest wymagana. Waszą zgodę możecie cofnąć w każdym czasie, np. korzystając z przycisku znajdującego się w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie wcześniej, ale może uniemożliwić dalsze korzystanie przez Was z określonych funkcji serwisu.

Wszystkie dane które zbieramy są nam potrzebne do świadczenia usług na Waszą rzecz, i dokładamy wszelkich starań aby ograniczać zakres tych danych do niezbędnego minimum. Optymalizacja naszych usług pod tym kątem jest jednym z powodów, dla których przetwarzamy Wasze dane w celach statystycznych.

Nie zbieramy danych mających charakter szczególny, tzw. danych wrażliwych. Wasze dane nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Bezpieczeństwo

Szanujemy Wasze dane osobowe. Właśnie dlatego korzystamy z usług zaufanych kooperantów i korzystamy z nowoczesnych technologii zapewniających bezpieczeństwo. Nasz serwis wykorzystuje bezpieczne protokoły szyfrowania informacji. Powierzanie Waszych danych innym podmiotom może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla zapewnienia funkcjonowania fpiec.pl i zawsze odbywa się na podstawie umowy, która określa zakres, cele i czas takiego przetwarzania przez podmioty zewnętrzne.

Poza powyższym, Wasze dane mogą być udostępnione innym podmiotom jedynie w przypadku, gdy jest to wymagane ze względu na przepisy prawa.

Polityka cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu umożliwienia sprawnego działania serwisu. Informacje które zbieramy w ten sposób nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika serwisu. Zapisywane są jednak na dysku urządzenia z którego korzystacie, pozwalają więc na określenie pewnych parametrów tego urządzenia. Pozwalają również uzyskać wgląd w preferencje osób korzystających z danego urządzenia, dzięki czemu możemy dopasować nasze treści do Waszych upodobań

Pliki cookies to w szczególności pliki tekstowe, które zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego Dostęp do informacji uzyskanych z wykorzystaniem tych plików mamy jedynie my, i nasi zaufani Partnerzy.