Bakterie podejmują decyzje na podstawie wspomnień pokoleniowych

Nawet organizmy bez mózgu wiedzą, co przydarzyło się ich przodkom.
.get_the_title().

Naukowcy odkryli, że bakterie E. coli tworzą własny system pamięci dotyczący ekspozycji na składniki odżywcze. Przekazują te informacje przyszłym pokoleniom, co może pomóc im w uodpornieniu się na antybiotyki. Bakterie często przeżywają dzięki współpracy. Podobnie jak pszczoły miodne przenoszące swój ul, kolonie bakterii w poszukiwaniu stałych domów często podróżują razem w strukturach zwanych rojami.

Roje te lepiej wytrzymują ekspozycję na antybiotyki ze względu na dużą gęstość komórek, co czyni je przedmiotem szczególnego zainteresowania mikrobiologów.

Jednym z nich jest Souvik Bhattacharyya z Uniwersytetu Teksasu w Austin. Zaobserwował on zjawisko, które określił mianem dziwnych wzorów kolonii. Izolując poszczególne bakterie, on i jego współpracownicy odkryli, że komórki zachowywały się inaczej w oparciu o swoje przeszłe doświadczenia. Komórki bakterii w koloniach, które wcześniej się roiły, były bardziej podatne na ponowne rojenie niż te, które tego nie robiły, a ich potomstwo podążało ich śladem przez co najmniej cztery pokolenia, czyli około dwóch godzin.

Unsplash.com

Wcześniejsze badania wykazały, że niektóre bakterie potrafią zapamiętywać i przekazywać potomstwu szczegóły dotyczące ich środowiska.

Nowe badanie dodatkowo sugeruje, że bakterie mogą również zapamiętywać obecność składników odżywczych. Te informacje wykorzystują do określenia długoterminowej przydatności lokalizacji.

Wyeliminowanie bakterii jest trudniejsze, gdy tworzą one większe struktury. Zrozumienie, dlaczego to robią, może ostatecznie doprowadzić do opracowania nowych podejść do zwalczania uporczywych infekcji. Jest to szczególnie istotne, ponieważ antybiotyki stają się coraz mniej skuteczne w zwalczaniu drobnoustrojów.

Tekst: MZ

SURPRISE