Duńczycy odkryli, jak nauczyć dzieci empatii i sprawić, że wyrosną na szczęśliwszych ludzi

Dania, kraj najszczęśliwszych ludzi na świecie, poświęca godzinę tygodniowo na naukę empatii w szkołach.
.get_the_title().

Empatia i zdolność do odczytywania emocji innych ludzi jest niezwykle istotną umiejętnością, która nie tylko ułatwia życie w społeczeństwie, ale także zwiększa poczucie szczęścia.

Niestety, badania Uniwersytetu w Michigan na grupie blisko 14 tys. studentów pokazały, że młodzież ma dziś 40 proc. mniej empatii niż ich rówieśnicy w latach 80 i 90.

Michele Borba, psycholog i autor głośnej książki 'Unselfie’, twierdzi jednak, że empatyczne dzieci mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu w świecie skoncentrowanych na sobie narcyzów. Borba dowodzi, że wzrost skłonności narcystycznych i utrata empatii są kluczowe dla niepokojącego zjawiska, jakim jest depresja, która dotyka prawie jedną trzecią studentów i ma wpływ na zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci.

Dania, kraj najszczęśliwszych ludzi na świecie, traktuje temat empatii bardzo poważnie, wpisując go w program edukacyjny szkół – dzieci i młodzież w wieku 6–16 lat uczy się budowania empatii godzinę tygodniowo.

Uczniowie na zajęciach, które nazywają się 'Klassen Tid’, czyli 'czas dla klasy’, omawiają problemy poszczególnych dzieci lub grupy. Wykluczenie, dokuczanie, konflikty, itp. – pedagog stara się nauczyć dzieci, jak rozpoznawać emocje drugiego człowieka, drugiej strony konfliktu lub własne (także przy wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanych do tego celu zabawek). Uczy też, jak wypracowywać rozwiązania korzystne dla wszystkich, dbając o poszanowanie uczuć innych. W sprzyjającej, cieplej atmosferze dzieci uczą się przyglądać z uwagą sobie i innym. Cel to wychowanie pewnych siebie, zdolnych do współpracy ludzi.

W duńskich szkołach dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat uczą się budowania empatii przez godzinę tygodniowo.
Pedagog stara się nauczyć dzieci, jak rozpoznawać emocje drugiego człowieka, drugiej strony konfliktu lub własne, także przy wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanych do tego celu zabawek.

SURPRISE