Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Jak odróżnić socjopatę od psychopaty? 6 oznak, że masz do czynienia z socjopatą

Według psychologów odróżnienie osoby z zaburzeniami socjopatii jest często trudniejsze od przypadków z osobowością psychopatyczną. Badacze twierdzą również, że socjopaci są bardziej niebezpieczni. Jakimi więc oznakami kierować się przy rozróżnianiu możliwie napotkanych przez nas socjopatów?
.get_the_title().

Socjopatia to termin używany do opisania antyspołecznego zaburzenia osobowości. Socjopaci mogą siać wokół siebie spustoszenie i być trudniejszymi do rozróżnienia przypadkami niż psychopaci. Ludzie z osobowością psychopatyczną są bardziej skłonni do manipulacji i minimalizują ryzyko własnego udziału w działalności przestępczej. Z drugiej strony socjopaci są zazwyczaj w większym stopniu nieobliczalni i podatni na wściekłość, a co za tym idzie, bardziej niebezpieczni.

Na co więc zwracać uwagę przy próbie rozróżnienia socjopaty?

Socjopaci nie wydają się naprawdę uczciwi

U socjopatów nie występuje tzw. prawdziwe poczucie siebie. Zmagają się z utrzymaniem wrażenia, że ​​tworzą i projektują świat wokół. Noszą przybrane maski, do których wliczana jest nieuczciwość. Oznacza to, że kiedy kłamią, mogą brzmieć jak karykatura uczciwej osoby. Socjopaci używają przesadzonych zwrotów jak 'jestem w 100% niewinny’ lub 'przysięgam, że na pewno tego nie zrobiłem’, próbując wcisnąć komuś zmyśloną prawdę.

Najgorsze tendencje socjopatów ujawniają się, gdy czują, że tracą nad kimś kontrolę

Kiedy socjopata dowie się, że dana osoba nie jest już 'posłuszna’ w stosunku do niego, przechodzi w tryb ataku. Odrzuca jakiekolwiek formy grzeczności i rzuca wszelkiego rodzaju oskarżenia na każdego, kto przestanie się ich słuchać, w tym na przyjaciół, członków rodziny, współpracowników czy sąsiadów.

Socjopaci rozróżniają dobro od zła, ale na swój sposób

W kwestii rozgraniczenia dobra od zła, dla socjopaty to, co jest dobre, jest po prostu tym, co leży w jego własnym interesie. Jeśli dobrze mu to służy, wierzy, że jego działania są całkowicie uzasadnione. Oznacza to więc, że socjopaci nie odczuwają żadnych wyrzutów sumienia, bez względu na to, kto jest zraniony lub poszkodowany w danym procesie. Nie odczuwają wielkiego niepokoju, ponieważ żyją bez strachu przed utratą więzi z innymi.

Zaburzenia socjopatii /unsplash.com

Osobowość socjopatów jest stworzona, aby angażować i czarować innymi, aby nimi manipulować

Niektórym socjopatom brakuje kontroli nad własnymi impulsami. Cierpią wtedy na szereg uzależniających i autodestrukcyjnych zachowań i nawyków. Ci jednak, którzy potrafią nad sobą w pewien sposób panować, są najbardziej szkodliwi, ponieważ wydają się być skrupulatni w stosunku do innych. Socjopaci zazwyczaj robią wyjątkowo dobre pierwsze wrażenie i wydają się ciepli, empatyczni, a nawet altruistyczni.

Socjopaci okazują fałszywą pokorę

Kolejną oznaką osobowości socjopatycznej jest fałszywa potulność. Socjopaci mogą okazywać 'wielką pokorę’, sprawiając, że są postrzegani jako wrażliwi czy nawet skromni. Niektórzy badacze mogą sądzić, że demaskuje to socjopatę. Jest to jednak ich kolejna przybierana maska. Ich zachowanie jest wyjątkowo ​​przesadzone, ponieważ mają trudności z kalibracją zarządzania własnymi emocjami.

Socjopaci wiedzą, jak wyprowadzić kogoś z równowagi

Ludzie z osobowością socjopatyczną dobrze wiedzą, jak naciskać odpowiednie psychologiczne przyciski, aby uzyskać kontrolę w związkach czy innych relacjach. Gdy osiągną pewien stopień zgodności z kimś, będą dążyć do podważenia stabilności emocjonalnej tej osoby. Socjopaci po prostu lubią być nieprzewidywalni. Czasami ich zachowanie wynika z konkretnego zaburzenia, a innym razem ma charakter czysto taktyczny.

Wymienione oznaki wyszczególnione przez psychologów mogą być pomocne przy rozróżnieniu osoby z zaburzeniem osobowości socjopatycznej. Kwestia unikania socjopatów i zwracania uwagę na wspomniane zachowania powinna być faktycznie wyjątkowo ważna dla każdego z nas. Należy pamiętać, że emocjonalne samopoczucie nas samych jest nierozerwalnie połączone z relacjami, które tworzymy i ich jakością.

SURPRISE