Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Kolos stojący na szambie. Dlaczego Burj Khalifa nie jest podłączony do kanalizacji?

Zamiast tego, nieczystości są usuwane przy pomocy szambiarek, które regularnie odbierają ścieki z budynku i transportują je do oczyszczalni ścieków.
.get_the_title().

Burj Khalifa, mimo swojej nowoczesności i imponującej architektury, nie jest połączony z systemem kanalizacyjnym Dubaju. To oznacza, że ścieki z budynku muszą być zbierane i wywożone ciężarówkami, co jest dosyć nietypowym rozwiązaniem dla tak nowoczesnej konstrukcji. Przyczyny braku połączenia z miejską siecią kanalizacyjną nie są do końca jasne, ale mogą wynikać z problemów związanych z projektowaniem infrastruktury miejskiej w momencie budowy wieżowca.

Według niektórych doniesień było to częściowo wynikiem ograniczeń budżetowych i infrastrukturalnych, które pojawiły się w okresie po kryzysie finansowym w 2008 roku.

Takie rozwiązanie wymaga skomplikowanej koordynacji, aby zapewnić regularny odbiór nieczystości, co może być kosztowne i logistycznie skomplikowane. Burj Khalifa generuje około 15 ton nieczystości dziennie, które są zbierane i transportowane do oczyszczalni ścieków poza miastem. Ciężarówki te mogą czekać w kolejce nawet do 24 godzin, aby rozładować swój ładunek w oczyszczalni​.

SURPRISE