Miasta o obiegu zamkniętym: jak zarządzać miejskimi parkingami? Amsterdam robi to najlepiej

Czym są miasta o obiegu zamkniętym i jak promują odnawialne źródła energii i zielone budynki?
.get_the_title().

Miasto o obiegu zamkniętym to takie, w którym zasoby są wykorzystywane efektywniej, a odpady są minimalizowane. Miejsca te promują strategie ekonomii współdzielenia, polegające na recyklingu, ponownym użyciu oraz dzieleniu się towarami i usługami w celu zmniejszenia popytu na nowe produkty i bardziej sprawiedliwego podziału dóbr. Takie inicjatywy oraz platformy, które umożliwiają ich realizację, zapewniają warunki do współpracy i wymiany finansowej oraz wspierają budowanie społeczności.

Ekonomia współdzielenia i gospodarka o obiegu zamkniętym dają możliwości do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Przykładem miasta o obiegu zamkniętym jest Amsterdam. Według strony internetowej miasta zapewnia ono wszystkim mieszkańcom najwyższą jakość życia przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów naturalnych Ziemi. Stolica Holandii zamierza stać się w 100 proc. gospodarką o obiegu zamkniętym do 2050 roku, z pośrednimi celami zmniejszenia o połowę zużycia nowych surowców do 2030 roku i realizacji wszystkich zamówień publicznych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym do 2025 roku. Miasto koncentruje się na trzech kluczowych aspektach: żywności i odpadach organicznych, dobrach konsumpcyjnych i środowisku.

Dobrze prosperujące miasta o obiegu zamkniętym realizują różne strategie, w tym inwestują w energię odnawialną, zielone budownictwo i rolnictwo miejskie. Wbrew pozorom parkingi też są kluczowym aspektem rozwoju zrównoważonego transportu.

Unsplash.com

Amsterdam chce stać się miastem w pełni o obiegu zamkniętym dzięki realizacji konkretnych strategii. Należy do nich m.in. skrócenie łańcuchów żywnościowych w celu zapewnienia solidnego regionalnego systemu żywnościowego, poprawa działania systemu przetwarzania odpadów organicznych czy promowanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu i wielokrotnego użytku w budownictwie. Władze miasta są przekonane, że budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga współpracy i zaangażowania różnych branż, dlatego miasto współpracuje z lokalnymi organizacjami, mieszkańcami i firmami.

Na przestrzeni lat Amsterdam wprowadził chociażby program Green Dot, który oferuje zniżki na naprawę odzieży dla osób o niskich dochodach.

W Amsterdamie funkcjonują również programy związane z parkingami, które bez wątpienia są bardzo istotnym aspektem planowania urbanistycznego. Gospodarka o obiegu zamkniętym pozwala na ponowne przemyślenie, w jaki sposób podchodzimy do tematu parkowania aut, optymalizując wykorzystanie istniejących miejsc i tworząc nowe źródła przychodów i modele biznesowe. Istnieje chociażby platforma, która łączy osoby poszukujące miejsca parkingowego do wynajęcia z tymi, którzy mogą je zaoferować. To pomaga w zmniejszeniu korków, ponieważ aplikacja kieruje kierowców bezpośrednio do dostępnych miejsc bez konieczności krążenia i szukania ich na własną rękę. Takie rozwiązania pomagają również zmniejszyć koszty i wpływ na środowisko związany z budową nowej infrastruktury parkingowej. To pozwala też zapobiegać niekontrolowanemu rozrostowi miast oraz poprawiać jakość życia mieszkańców, szczególnie właścicieli nieruchomości, generując nowe źródła przychodów i stwarzając możliwości biznesowe.

Inna inicjatywa dotyczy przekształcania niewykorzystanych parkingów w tereny zielone. Z kolei Amsterdam Smart City pracuje nad projektem aMobility as a Service (MaaS), który zachęca do korzystania z transportu publicznego, aby zmniejszyć potrzebę posiadania samochodu.

Tekst: MZ

TRAVEL