Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

KameleonLab

KameleonLab to pracownia prowadzona od 2007 r. przez Rafała Specylaka i Kubę Woźniczka. Jednocześnie jest kontynuacją działalności biura KubaWozniczka.com. Projektowanie postrzegają jako rozwiązywanie złożonych problemów, kładąc duży nacisk na elastyczne podejście, pozwalające proponować nowatorskie rozwiązania przy określonym budżecie i optymalnych układach funkcjonalnych. Różnorodne doświadczenie projektantów pozwala na działanie w każdych warunkach, od tworzenia koncepcji małych obiektów po złożone projekty wykonawcze dużych obiektów użyteczności publicznej.