AI już umie projektować miasta lepiej niż ludzie

Zdaniem chińskich naukowców to dowód na to, że projektanci miast powinni współpracować ze sztuczną inteligencją.
.get_the_title().

Nowe badanie przeprowadzone przez Yu Zhenga, naukowca zajmującego się robotyką na Uniwersytecie Tsinghua w Chinach, i jego współpracowników dowodzi, że sztuczna inteligencja może pomóc nam w projektowaniu miast przyszłości. Naukowcy chcieli znaleźć rozwiązania, które przybliżyłyby obecnie zatłoczone i przepełnione betonem miasta do ideału miasta 15-minutowego. W tym celu opracowali system AI, który potrafi rozwiązywać najbardziej żmudne zadania obliczeniowe związane z planowaniem przestrzennym i odkryli, że jego plany urbanistyczne są lepsze od tych, które projektują ludzie, o mniej więcej 50 proc.

Naukowcy policzyli to, biorąc pod uwagę trzy wskaźniki: dostęp do usług, terenów zielonych i natężenie ruchu.

Na początku model AI miał zaprojektować obszary miejskie o powierzchni kilku kilometrów kwadratowych. Po dwóch dniach szkolenia szukał takich układów dróg i zagospodarowania terenu, które pasowałyby do koncepcji miasta 15-minutowego.

Po raz kolejny okazało się, że automatyzacja pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Model AI w ciągu kilku sekund rozwiązywał zadania, które planistom zabierały 50, a nawet 100 minut.

Naukowcy są zdania, że automatyzacja bardziej czasochłonnych zadań umożliwiłaby planistom skupienie się na innych kwestiach, które wymagają ludzkiego namysłu, jak zaangażowanie społeczne czy estetyka.

Planowanie urbanistyczne nie polega wyłącznie na wyznaczeniu miejsca, w którym znajdzie się budynek, park czy ulica, ale także na zaprojektowaniu przestrzeni, w której ludzie będą żyć, pracować i wchodzić w interakcje. Zheng i jego współpracownicy sądzą więc, że sztuczna inteligencja mogłaby zostać asystentem człowieka, który dostosowywałby jej projekty do zastanej rzeczywistości. Dzięki tej współpracy dostęp do usług wzrósłby o 12 proc., a dostęp do parków o 5 proc.

Naukowcy pokazali także setce projektantów miejskich projekty stworzone przez ludzi i wygenerowane przez AI, pytając, które są lepsze – okazało się, że część projektów sztucznej inteligencji faktycznie bardziej im się spodobała, choć należy podkreślić, że nie było tu diametralnych różnic.

Tekst: NS

FUTOPIA