Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Cały świat testuje BDP

W 2017 roku na całym świecie toczy się kilkadziesiąt eksperymentów związanych z bezwarunkowym dochodem podstawowym. Oto najważniejsze z nich.
.get_the_title().

Finlandia

Czas trwania: 2017 – 2019

Beneficjenci: 2000 wylosowanych bezrobotnych w wieku 25 – 58 lat.

Wysokość wsparcia: 560 euro miesięcznie.
 Dochód podstawowy ma wyeliminować świadczenia z pomocy społecznej i zasiłki dla bezrobotnych. Program ma sprawdzić, jaki wpływ na aktywność zawodową będzie mieć przyznanie bezrobotnym dochodu podstawowego w zamian za zasiłki, które bezrobotni tracą, podejmując się wykonywania nawet niewielkich prac.

Włochy, Livorno

Czas trwania: 2016 – ?

Beneficjenci: 100 najbiedniejszych rodzin w mieście.

Wysokość świadczenia: 517 euro miesięcznie. 
Burmistrz miasta Filippo Nogarin mówi, że głównym celem programu jest przywrócenie godności osobom niezamożnym. W programie istotne jest to, że urzędnicy nie decydują o tym, w jaki sposób pieniądze będą wydawane, nie jest też istotny status na rynku pracy osób otrzymujących wsparcie. Rozwiązaniu sprzeciwiają się lokalne związki zawodowe, które uważają, że taka pomoc może przyczynić się do dezaktywizacji zawodowej lub utrwalać bierność na rynku pracy osób już nie pracujących.

Kenia

Czas trwania: 2016 – 2028

Beneficjenci: 95 osób.

Wysokość wsparcia: 22 dolary miesięcznie.
 Z wstępnych danych na temat pilotażu wynika, że osoby, które otrzymywały wsparcie, nie zrezygnowały z pracy ani nie przeznaczały go na alkohol. Badani przez organizację pozarządową GiveDirectly, która jest operatorem programu, przeznaczali środki na leki, jedzenie dla dzieci, zwierzęta gospodarstwa domowego, oszczędności i ulepszanie własnych małych biznesów.

Stany Zjednoczone, Oakland


Czas trwania: 2017 – 2022

Beneficjenci: 100 rodzin.

Wysokość wsparcia: 1000 – 2000 dolarów miesięcznie.
 Eksperyment jest prowadzony przez firmę z Doliny Krzemowej Y Combinator, która zajmuje się inkubowaniem innowacji. Rodziny objęte wsparciem są zróżnicowane pod względem socjoekonomicznym. Co ciekawe, podczas trwania eksperymentu osoby biorące w nim udział nie będą musiały nawet pozostawać w Stanach Zjednoczonych. Y Combinator wprowadza najbliższą założeniom dochodu podstawowego wersję rozwiązania: nie jest ona skierowana jedynie do biednych ani jedynie do bezrobotnych.Stany Zjednoczone, San Francisco


Czas trwania: wciąż planowany.

Beneficjenci: 100 rodzin. Grupa zostanie podzielona na rodziny z jednym, dwojgiem oraz z trojgiem dzieci.

Wysokość wsparcia: 1000 – 2000 dolarów miesięcznie. 
Operatorem programu będą instytucje miejskie, które chcą sprawdzić, czy dochód podstawowy jest wydajniejszym rozwiązaniem niż tradycyjna pomoc społeczna.

Kanada, prowincja Ontario

Czas trwania: 2017 – 2021

Beneficjenci: 4000 gospodarstw domowych, których członkowie zarabiają niewiele bądź są bezrobotni.

Wysokość wsparcia: od 6 do 17 tys. dolarów rocznie.
 Celem programu jest zrozumienie „kosztów biedy”. Pod tym hasłem kryją się wszystkie rachunki, które instytucje publiczne muszą płacić za osoby dotknięte ubóstwem: częstsze choroby, pomoc społeczna, koszty prewencji i interwencji policyjnych w mniej zamożnych dzielnicach oraz ograniczenie potencjałów osób pozostających w ubóstwie.

Uganda


Czas Trwania: 2017 – 2019

Beneficjenci: 50 gospodarstw domowych.

Wysokość wsparcia: 8,60 dolarów tygodniowo.
 Eksperyment jest prowadzony przez organizację pozarządową Eight. Po zrealizowaniu programu ma powstać raport na temat eksperymentu oraz film dokumentalny.

Opracował: Kamil Fejfer

Więcej o bezwarunkowym dochodzie podstawowym przeczytacie w F5 Print Edition „La Familia”, który możecie zamówić poniżej.

FUTOPIA