Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Czy branża IT doświadcza właśnie trwałej redukcji etatów, czy to tylko chwilowa korekta i zmiana struktury zatrudnienia?

Zamiast programowaniem zainteresuj swoje dzieci zrównoważonym rolnictwem. To im się bardziej opłaci w przyszłości.
.get_the_title().

Według niektórych raportów, jak na przykład tych publikowanych przez McKinsey czy World Economic Forum, automatyzacja może wpłynąć na zmniejszenie liczby miejsc pracy w niektórych branżach, ale również może stworzyć nowe możliwości zatrudnienia w innych, szczególnie w sektorach takich jak opieka zdrowotna, edukacja, energia zielona i zrównoważone rolnictwo.

McKinsey szacuje, że do 2030 roku nawet 375 milionów pracowników na całym świecie (czyli około 14% globalnej siły roboczej) będzie musiało zmienić swoje zawodowe ścieżki lub uzyskać nowe umiejętności, aby dostosować się do nowych warunków rynkowych.

Obecnie najwyraźniej widać to na rynku IT, który w 2024 doświadcza znacznych zwolnień. Do maja 2024 roku w USA zwolniono co najmniej 49,762 pracowników firm technologicznych. Tendencja ta kontynuuje wzrost zwolnień z poprzednich lat, gdzie w 2023 roku zwolniono ponad 191,000 pracowników, a w 2022 roku około 93,000 pracowników w firmach technologicznych w USA. Google zwolniło 1,000 pracowników w różnych działach, podczas gdy Amazon ogłosił zwolnienia kilkuset pracowników w swoich działach Prime Video i studiach​​. Dodatkowo, firmy takie jak Unity i Twitch również przeprowadziły duże redukcje, gdzie Unity zwolniło jedną czwartą swojej załogi, a Twitch około 35% swoich pracowników.

To częściowo wynik przeszacowania zatrudnienia w czasie pandemii, kiedy firmy zwiększały zatrudnienie, aby sprostać wzrostowi aktywności cyfrowej. W miarę stabilizacji sytuacji po pandemii, wiele firm dokonało korekt w swoich zatrudnieniach.

Choć obecnie obserwujemy wzrost liczby zwolnień, eksperci przewidują, że sektor IT nadal będzie miał silne podstawy do długoterminowego wzrostu, ze względu na ciągły rozwój technologii i rosnącą zależność od cyfrowych rozwiązań w różnych branżach​. Niektóre prognozy sugerują, że choć krótkoterminowo może dojść do redukcji etatów, szczególnie w firmach, które przeszacowały swoje potrzeby w czasie pandemii, długoterminowe perspektywy dla sektora technologicznego pozostają optymistyczne. Nowe technologie, jak AI, mogą z czasem stworzyć więcej nowych miejsc pracy, niż zostanie zlikwidowanych, a transformacja cyfrowa będzie nadal napędzać popyt na wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT.

Przyspieszony rozwój sztucznej inteligencji zmienia zapotrzebowanie na inne rodzaje umiejętności i role w branży.

Stanowiska, które mogą być zredukowane:

Testowanie oprogramowania: Automatyzacja procesów testowania oprogramowania może zmniejszyć potrzebę manualnej pracy testerów. Narzędzia AI mogą szybko identyfikować błędy i potrzeby optymalizacji, co redukuje czas i zasoby potrzebne na ręczne testowanie.

Obsługa klienta i wsparcie techniczne: Chatboty i asystenci oparte na AI są coraz częściej wykorzystywane do obsługi zapytań klientów, co może ograniczać potrzebę zatrudnienia ludzi na tych stanowiskach.

Administracja baz danych: AI i automatyzacja mogą przyspieszać i usprawniać zarządzanie danymi, co może wpływać na redukcję potrzeby zatrudniania administratorów baz danych w tradycyjnym sensie.

Stanowiska, na które będzie większe zapotrzebowanie:

Inżynierowie AI i uczenia maszynowego: W miarę rozwijania i implementowania nowych systemów AI, wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów zdolnych do projektowania, trenowania i wdrażania modeli uczenia maszynowego.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa cybernetycznego: Wzrost technologii AI w systemach IT zwiększa również ryzyko cyberataków. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa będą niezbędni do projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów obronnych.

Inżynierowie danych: Zbieranie, przetwarzanie i analizowanie dużych zbiorów danych są kluczowe dla skuteczności AI. Inżynierowie danych, którzy mogą efektywnie zarządzać i wydobywać wartościowe informacje z danych, będą bardzo poszukiwani.

Specjaliści etyczni i regulacyjni: Wzrost AI pociąga za sobą potrzebę adresowania kwestii etycznych i regulacyjnych. Specjaliści od etyki i zgodności będą mieli za zadanie zapewnić, że rozwój i zastosowanie AI odbywa się w odpowiedzialny sposób.

Inżynierowie robotyki: W miarę jak AI integruje się z fizycznymi robotami w produkcji i logistyce, będzie rosło zapotrzebowanie na inżynierów robotyki.

Architekci systemów AI: Specjaliści zdolni do projektowania złożonych systemów AI, które integrują się z istniejącymi infrastrukturami IT.

Jensen Huang, prezes Nvidia, zasugerował nawet, że w obliczu rozwijającej się sztucznej inteligencji, tradycyjne umiejętności programistyczne mogą stać się mniej istotne. Stwierdził, że rozwój AI sprawia, że każdy może stać się programistą bez potrzeby nauki kodowania, ponieważ AI umożliwia programowanie za pomocą języka ludzkiego.

W związku z tym, zalecał skupienie się na innych dziedzinach, takich jak rolnictwo, które mogą oferować bardziej wartościowe umiejętności w przyszłości.

FUTOPIA