Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Dlaczego światowe ceny żywności są dziś wyższe niż przez większość współczesnej historii?

Ceny oleju spożywczego osiągnęły ostatnio najwyższy poziom od 20 lat.
.get_the_title().

Światowe ceny żywności wzrosły obecnie o prawie 33 proc. w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Tak wynika z comiesięcznego indeksu cen żywności Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), według którego od lipca tego roku ceny wzrosły jeszcze o 3 proc., osiągając poziom notowany ostatnio w 2011 roku, kiedy to zamieszki związane z cenami żywności przyczyniły się do obalenia rządów w Libii i Egipcie.

Taki indeks to miarodajne źródło śledzenia cen żywności, gdyż uwzględnia on już inflację.

Podczas gdy ceny nominalne dotyczą pieniężnego kosztu zakupu żywności na rynku, ceny skorygowane o inflację, czyli tzw. ‘prawdziwe ceny’, są znacznie istotniejsze dla bezpieczeństwa żywnościowego i pokazują, w jakim stopniu ludzie mają dostęp do pożywienia. Ceny wszystkich towarów i usług zwykle rosną szybciej niż średnie dochody. Inflacja oznacza, że ​​kupujący nie tylko muszą płacić więcej za żywność, ale i mają proporcjonalnie mniej pieniędzy do wydania.

Alana Harris/Unsplash.com

Co zatem powoduje, że ceny żywności osiągają historyczne poziomy?

Ceny paliw, zła pogoda i pandemia COVID-19 – to główne czynniki, które wpłynęły na średnie międzynarodowe ceny żywności. Ceny różnych towarów rosną i spadają zarówno w oparciu o czynniki uniwersalne, jak i te specyficzne dla każdego towaru i regionu. Na przykład wzrost cen ropy, który rozpoczął się w kwietniu 2020 roku, wpłynął na ceny wszystkich towarów żywnościowych z indeksu FAO, zwiększając koszty produkcji i transportu żywności. Z kolei niedobory siły roboczej wynikające z pandemii zmniejszyły dostępność pracowników przy uprawach, zbiorach, przetwarzaniu i dystrybucji żywności, co jest kolejną powszechną przyczyną wzrostu cen towarów.

Pomimo globalnych wysiłków – które częściowo były odpowiedzią na cele wyznaczone zarówno przez Milenijne Cele Rozwoju ONZ, jak i późniejsze Cele Zrównoważonego Rozwoju, mające na celu zmniejszenie głodu – żywność stała się coraz mniej dostępna ze względu na swoją cenę.

Linh Pham/Unsplash.com

Wskaźnik cen oleistych roślin jadalnych znacznie wzrósł od marca 2020 roku, głównie ze względu na wzrost cen olejów roślinnych o 16,9 proc. w latach 2019–2020. Według raportów FAO wynika to z rosnącego zapotrzebowania na biodiesel i z niesprzyjających warunków pogodowych. Drugą kategorią żywności, która najbardziej przyczynia się do ogólnego wzrostu cen, jest cukier. Tu znowu niesprzyjająca pogoda, a szczególnie wyjątkowo mroźna zima w Brazylii, ograniczyła podaż i zawyżyła ceny.

Zboża przyczyniły się w mniejszym stopniu do ogólnego wzrostu cen, ale ich dostępność na całym świecie jest szczególnie ważna dla bezpieczeństwa żywnościowego.

Pszenica, jęczmień, kukurydza, sorgo i ryż stanowią co najmniej 50 proc. światowego żywienia, a w krajach najbiedniejszych aż 80 proc. Światowe zapasy buforowe tych upraw kurczą się od 2017 roku, ponieważ popyt przewyższył podaż.

Elaine Casap/Unsplash.com

Przyczyny wahań cen konkretnych produktów są dość skomplikowane i różnorodne, jednak nie sposób nie zauważyć, jak często od 2000 roku nieprzewidywalna i niekorzystna pogoda była zgłaszane przez FAO jako przyczyna ‘zmniejszonych oczekiwań co do zbiorów’ czy ‘spadku produkcji’. Rzeczywisty wskaźnik cen zbóż zbliża się do poziomów, które w 2011 roku doprowadziły do zamieszek z powodu ceny chleba.

W związku z tym istnieje pilna potrzeba reakcji i rozwiązania problemu ciągłego stresu i niepokojów mieszkańców mniej zamożnych regionów.

Nasze możliwości technologiczne i organizacja społeczno-gospodarcza nie są w stanie skutecznie zarządzać nieprzewidywalną i niesprzyjającą pogodą. Bez radykalnych zmian załamanie klimatu będzie nadal ograniczać międzynarodowy dostęp do importowanej żywności, a wyższe ceny zmniejszą bezpieczeństwo żywnościowe. Potrzebujemy mądrych i nowoczesnych rozwiązań, ponieważ głodni ludzie podejmują radykalne kroki w celu zapewnienia sobie środków do życia – zwłaszcza tam, gdzie uważa się, że przywódcy zawiedli.

Zdjęcie główne: nrd/Unsplash.com
Tekst: Marta Zinkiewicz

FUTOPIA