Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Globalne badanie millenialsów: w czasie kryzysu młodsze pokolenia wykazują się odpornością

Pandemia COVID-19 nie miała litości ani taryfy ulgowej dla młodszego pokolenia. Na szczęście najnowsze badania sugerują, że millenialsi oraz pokolenie Z są nieźle zahartowani w walce o przetrwanie. Odporni, zdecydowani i gotowi, by zmieniać świat na lepsze.
.get_the_title().

Globalne badania przeprowadzone w tym roku przez Deloitte zwracają uwagę na niezwykłą determinację i odporność młodszych pokoleń w czasie pandemicznego kryzysu. Młodzi ludzie charakteryzują się konsekwencją w utrzymaniu swoich wartości, co w perspektywie kształtowania wyłaniającego się świata będzie kluczowe. Ponad 1/4 pokolenia Z i 1/4 młodszych pokoleń millenialsów (w wieku 25–30 lat) zgłosiły, że albo straciła pracę, albo została przeniesiona na tymczasowy, bezpłatny urlop.

W tym momencie około jeden na pięciu millenialsów na całym świecie został pozbawiony pracy.

Kolejne 27 proc. millenialsów i 23 proc. pokolenia Z zadeklarowało, że pracuje mniej godzin, podczas gdy reszta (millenialsi 8 proc., pokolenie Z 5 proc.) pracowała dłużej bez odpowiedniego wzrostu płac. Tylko 1/3 millenialsów i 38 proc. przedstawicieli pokolenia Z biorących udział w badaniu stwierdziło, że pandemia nie miała wpływu na ich status zatrudnienia lub wysokość dochodów. W 11 z 13 krajów respondenci wykazywali niższy poziom stresu niż podawali w badaniu przeprowadzonym 4 miesiące wcześniej.

Ogólne wyniki świadczą o większym optymizmie w temacie środowiska, silnym zaangażowaniu w odpowiedzialność finansową i oszczędzanie.

Wyniki przeprowadzonych badań nie świadczą w żaden sposób o ignorancji młodych ludzi i o tym, że nie przejmują się dobrobytem rodzin, długoterminową karierą czy finansami. Udowodniona poprawa poziomu stresu nie oznacza także, że nie odczuwają wysokiego poziomu napięcia związanego z zaistniałą sytuacją. Badania sugerują, że millenialsi i pokolenie Z, czyli osoby, które przeżyły bezprecedensowe wyzwania gospodarcze i społeczne w porównaniu z poprzednimi pokoleniami, które wciąż są na rynku pracy – są w stanie wytrzymać to napięcie.

Młodzi ludzie kryzys postrzegają jako okazję do resetu i wprowadzenia zmian. Wierzą nie tylko w lepszy świat po pandemii COVID-19, ale – przede wszystkim – chcą przewodzić tej rewolucji.

Tekst: Katarzyna Korbuszewska

FUTOPIA