Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Jak dokonać apostazji?

Do wystąpienia z Kościoła wystarczą dwie wizyty w parafii. Tłumaczymy krok po kroku, jak dokonać apostazji.
.get_the_title().

Dokonanie apostazji nie jest wcale takie trudne – oto jak wygląda procedura.

1. Udajesz się do parafii chrztu i prosisz o wydanie świadectwa chrztu.

2. Idziesz do parafii zgodnej z twoim adresem zamieszkania.

3. Pokazujesz proboszczowi swój dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.

4. W obecności proboszcza podpisujesz przygotowane wcześniej trzy egzemplarze aktu wystąpienia z Kościoła (jeden dla ciebie, jeden dla proboszcza i jeden dla kurii). Bądź gotowy na próby odwiedzenia cię przez księdza od decyzji apostazji.

W akcie wystąpienia powinny się zawrzeć następujące informacje:
• dane osobowe
• wyraźna informacja o woli wystąpienia z Kościoła
• powód wystąpienia
• informacja o wystąpieniu z własnej, nieprzymuszonej woli
• informacja o świadomości konsekwencji dokonywanego czynu
• data chrztu i nazwa parafii chrztu

5. Proboszcz wysyła akt wystąpienia do kurii, która prosi parafię chrztu o wpisanie informacji o apostazji w Księdze Chrztu.

6. Raz jeszcze udajesz się do parafii chrztu z prośbą o wydanie aktu chrztu. Tym razem powinna się na nim znajdować adnotacja o wystąpieniu z Kościoła. Ten dokument stanowi potwierdzenie dokonania apostazji.

Zdjęcie główne: breakpoint.org

FUTOPIA