Jakub Wójtowicz z Politechniki Poznańskiej zaprojektował Fedorę – samowystarczalną jednostkę do zamieszkania w kosmosie

Projekt zakłada możliwość przetrwania gatunku ludzkiego zarówno na innych planetach naszej galaktyki, jak i w przestrzeni międzyplanetarnej.
.get_the_title().

W 2017 roku Stephen Hawking postawił tezę, że ludzkości pozostało maksymalnie 100 lat, aby opuścić Ziemię. W wyniku zmian klimatu, rozwoju nieznanych wirusów, przeludnienia i innych niekorzystnych czynników nasza planeta pod koniec tego stulecia może się już nie nadawać do zamieszkania. Ta apokaliptyczna wizja, w której ludzkość zmuszona jest do opuszczenia Ziemi, stała się inspiracją dla Jakuba Wójtowicza – twórcy projektu samowystarczalnej jednostki umożliwiającej życie zarówno na innej planecie, jak i w przestrzeni międzyplanetarnej. Wójtowicz rozwinął swoją koncepcję o nazwie Fedora w ramach projektu dyplomowego wykonanego na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

Głównym założeniem projektu Fedory było osiągnięcie samowystarczalności gatunku ludzkiego poza Ziemią, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i energetycznym czy biologicznym.

Rozwijając ten koncept, Wójtowicz musiał przeanalizować zapotrzebowania jednostki, dzięki którym możliwe jest podtrzymanie życia oraz niezależny rozwój, i wykorzystać zebrane dane do odpowiedniego projektu Fedory.

Źródło: Archinea

Na tej podstawie powstała lista niezbędnych elementów, które muszą znaleźć się w ramach Fedory. Stanowi od podstawę projektu i wyznacza poszczególne strefy, moduły i pomieszczenia w ramach niezależnej jednostki.

Moduł Spiralny
Strefa odpoczynku dla każdego z mieszkańców, zapewniająca prywatność i komfort.
Moduł Rekreacyjny
Strefa interakcji mieszkańców, zapewniająca kontakt z naturą oraz atrakcje kulturowe i fizyczne.
Moduł Rozwojowo-Ekspansywny
Strefa prowadzenia badań oraz produkcji części pozwalających na stały rozwój systemów jednostki.
Moduł Naukowy
Strefa prowadzenia badań nad nowo poznanymi częściami Wszechświata oraz edukacji mieszkańców.
Moduł Sterujący
Strefa kontroli nad systemami jednostki pełniąca również funkcje bloku administracyjnego.
Strefa Produkcji Tlenu
Strefa wyposażona w generatory tlenu lub duże ilości zieleni fotosyntezującej.
Strefa Produkcji Żywności
Strefa wyposażona w uprawy aero- i akwaponiczne oraz pomieszczenia do magazynowania i obróbki.
Strefa Odzysku oraz Magazynowania Wody
Strefa wyposażona w urządzenia odzyskujące wodę z odpadów i otoczenia oraz zbiorniki magazynujące nadwyżki zebranej wody.
Osłona przed Promieniowaniem
Warstwa ochronna blokująca promieniowanie kosmiczne padające w nadmiernych ilościach.
Strefa Produkcji oraz magazynowania energii elektrycznej
Strefa wyposażona w urządzenia generujące energię elektryczną oraz akumulujące ją do późniejszego użytku.

Źródło: Archinea

Fedora, która przybrała kształt idealnej kuli, będzie wykonana w oparciu o system warstwowy. Projekt zakłada trwałość, odporność i wytrzymałość wewnętrznych struktur, a szczególny nacisk kładzie na powłoki zewnętrzne, które mają chronić przed różnymi zagrożeniami w kosmosie: mikrometeorytami, pyłami i “śmieciami kosmicznymi”.

Źródło: Archinea

W ramach Fedory funkcjonować będzie wyrafinowany system podtrzymywania życia, bazujący na tych, które współcześnie wykorzystywane są na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zamknięty obieg, składający się ze skomplikowanych i zaawansowanych technologicznie urządzeń, przypominać będzie ziemski ekosystem.

Źródło: Archinea

Na potrzeby projektu stworzono także koncepcję systemu ochrony przed promieniowaniem, który będzie jednocześnie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej.

W skład Fedory wchodzić będzie 400 jednostek mieszkalnych jedno-, dwu- lub wieloosobowych.

Źródło: Archinea

FUTOPIA