Jedna z najlepszych uczelni technologicznych w Europie będzie zatrudniać tylko kobiety

Na Uniwersytecie Technologicznym w Eindhoven, uznanym za najlepszą uczelnię kształcącą inżynierów w Europie, przez najbliższe półtora roku zatrudniane będą wyłącznie kobiety.
.get_the_title().

W ten sposób holenderska uczelnia chce zwiększyć ilość naukowczyń i wyrównać ich szanse w obliczu uprzedzeń, które nadal istnieją w świecie nauki. Zdaniem rektora Uniwersytetu Technologicznego w Eindhoven (TUe), Franka Baaijensa, na stanowiskach akademickich brakuje w tym zakresie równowagi. – Równość szans dla kobiet i mężczyzn oraz wzajemny szacunek jest dla nas niezwykle ważny. Od dawna też wiadomo, że zróżnicowane zespoły działają lepiej. Opracowują lepsze strategie, mają bardziej kreatywne pomysły i wprowadzają szybsze innowacje – tłumaczy rektor.

Przez najbliższe 18 miesięcy bezwzględne pierwszeństwo w procesie rekrutacyjnym będą miały kobiety.

Cały program na trwać pięć lat. W tym czasie na uniwersytecie ma powstać 150 stanowisk pracy. Mężczyźni nadal będą mieli szanse na przyjęcie do pracy pod warunkiem, że przez pół roku na dane miejsce nie znajdzie się właściwa kandydatka. Nowe pracownice, poza normalnym wynagrodzeniem, otrzymają 100 tys. euro na własne badania, program mentorski oraz wyposażenie laboratorium. Obecnie jedynie 16 proc. profesorów zwyczajnych, 15 proc. profesorów nadzwyczajnych i 29 proc. adiunktów to kobiety. Docelowo władze uczelni chcą, by przynajmniej połowa wszystkich mianowanych profesorów była kobietami.

Choć prawo holenderskie oraz przepisy unijne zezwalają na wybiórczą rekrutację do pracy niedoreprezentowanych grup, decyzja uczelni wzbudza duże kontrowersje.

Instytucji zarzuca się dyskryminację mężczyzn oraz przewiduje się obniżenie standardów pracy. – Przez lata mężczyźni dyskryminowali kobiety, a kobiety nie otrzymywały takiego samego wynagrodzenia co mężczyźni za wykonywanie tej samej pracy – odpowiedział na zarzuty Robert-Jan Smith, prezes zarządu TUe. Po pilotażowym programie, który ma trwać półtora roku, uczelnia planuje kontynuować podobny sposób rekrutacji i wsparcia dla naukowczyń przez najbliższe pięć lat. W Europie 59 proc. naukowców i inżynierów to mężczyźni. W Holandii ta przewaga sięga 61 proc., w Polsce sytuacja jest nieco lepsza – jak wynika z danych Eurostatu kobiety w naszym kraju stanowią 48,4 proc. osób zatrudnionych na stanowiskach naukowych i inżynierskich.

Tekst: AvdB

FUTOPIA