Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Kryzys klimatyczny może do 2045 roku zatopić brytyjską gospodarkę

Z ostatniej analizy brytyjskiego rządu wynika, że do 2045 roku może się ona kurczyć o 1 proc. rocznie.
.get_the_title().

W pięcioletniej analizie ryzyka klimatycznego specjaliści stwierdzili, że Wielka Brytania może stracić jeszcze więcej, jeśli nie zostaną podjęte działania mające na celu odwrócenie kryzysu klimatycznego. Ocena wykazała, że jeśli pozwoli się na wzrost temperatury na świecie powyżej 2 stopni Celsjusza, konieczne będą dalsze działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, odbudowy zasobów naturalnych, takich jak torfowiska, oraz budowy bardziej odpornego środowiska. Inne obszary, które wymagałyby dodatkowych rządowych inwestycji, dotyczą reagowania na zmniejszającą się produkcję żywności i zniszczenia infrastruktury w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Same powodzie mogą do 2050 roku powodować straty w wysokości co najmniej 1 mld funtów każdego roku.

Skala i powaga wyzwania, jakie stanowią zmiany klimatu, oznacza, że nie możemy uporać się z nim z dnia na dzień, i chociaż w ostatnich latach poczyniliśmy znaczne postępy, wyraźnie jest jeszcze wiele do zrobienia – przyznaje Jo Churchill, ministra ds. adaptacji do zmian klimatu.

Zdjęcie: Li-An Lim / Unsplash

Churchill dodała, że rząd zobowiąże się do bardziej znaczących wysiłków w reagowaniu na zagrożenia związane z kryzysem klimatycznym, aby zwiększyć odporność kraju na jego możliwe skutki.

Obrońcy klimatu postrzegają jednak plany Wielkiej Brytanii jako krótkowzroczne, ponieważ mają one na celu jedynie złagodzenie wpływu klimatu, a nie rozwiązanie samego problemu. – To inwestowanie w zdrowsze środowisko naturalne jest kluczem do uczynienia Wielkiej Brytanii bardziej odporną na skutki zmian klimatycznych – mówi Signe Norberg z Aldersgate Group, organizacji wspierającej zrównoważony rozwój.

Zdjęcie główne: Joël de Vriend / Unsplash
Tekst: AD

FUTOPIA