McDonald’s tak zredukuje emisję gazów cieplarnianych do 2030, jakby posadził 3,8 mld drzew

Zrobi to, kładąc szczególny nacisk za obszary, które generują największy udział w śladzie węglowym.
.get_the_title().

Stworzenie lepszej przyszłości dla naszej planety wymaga zaangażowania nas wszystkich. McDonald’s robi to poprzez wyznaczanie ambitnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, aby przeciwdziałać zmianom klimatu – mówi Steve Easterbrook, prezes i CEO McDonald’s.

Sieć fast foodów ogłosiła właśnie, że do 2030 roku planuje zredukować emisję gazów cieplarnianych z biur i restauracji o 36 proc., a w odniesieniu do łańcucha dostaw o 31 proc.

Redukcja o 36 proc. oznacza, że do atmosfery nie trafi 150 milionów ton gazów cieplarnianych – to wielkość odpowiadająca rocznej emisji gazów przez 32 miliony aut osobowych. Da ona efekt równoważny posadzeniu 3,8 mld drzew, które rosłyby przez kolejne 10 lat. McDonald’s planuje także zmniejszenie emisji w całym łańcuchu dostaw (w przeliczeniu na tonę żywności i opakowań) o 31 proc. w stosunku do wartości z 2015 roku. Strategia firmy zakłada rozwój działalności bez zwiększania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

McDonald’s położy szczególny nacisk na obszary, które generują największy udział w śladzie węglowym, czyli produkcję wołowiny, zużycie energii w lokalach, opakowania i odpady, które wspólnie odpowiadają za około 64 proc. globalnej emisji fast foodu. Obecnie aż 65 proc. lokali McDonald’s w Polsce korzysta z zielonej energii, do tego sieć została dwukrotnie wyróżniona tytułem Firmy Przyjaznej Środowisku nadawanym przez Narodową Radę Ekologiczną przy Prezydencie RP. Polska jest również jednym z kluczowych rynków McDonald’s realizujących program „Beef Sustainability”, którego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z hodowli bydła poprzez wprowadzenie praktyk zrównoważonego rolnictwa. Warto również wspomnieć o tym, że do 2025 roku 100 proc. opakowań jednorazowych w lokalach McDonald’s będzie pochodziło z recyclingu lub odnawialnych, certyfikowanych źródeł.

FUTOPIA