Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Na Warmii i Mazurach startuje eksperyment z bezwarunkowym dochodem podstawowym

To pierwszy eksperyment z bezwarunkowym dochodem podstawowym w Polsce. Grupa mieszkańców przez dwa lata otrzymywać będzie 1,3 tys. złotych miesięcznie.
.get_the_title().

Koncepcja bezwarunkowego dochodu podstawowego cieszy się coraz większą popularnością – tego typu eksperyment przeprowadzony był kilka lat temu w Finlandii, a w ubiegłym roku w wystartował w Niemczech. Teraz pilotażowy program trafia wreszcie do Polski, a konkretnie na Warmię i Mazury.

Grupa mieszkańców, w której znajdzie się od 5 tys. do 31 tys. osób, przez dwa lata będzie otrzymywać 1,3 tys. złotych miesięcznie. Każdy uczestnik eksperymentu będzie mógł dowolnie dysponować tymi pieniędzmi.

Za projekt odpowiada Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, a także grupa ekspertów, w tym dr Maciej Szlinder z Partii Razem i socjologowie z Uniwersytetu Adama Mickiewicza – dr Mariusz Baranowski i prof. Piotr Jabkowski.

Eksperyment przeprowadzony zostanie w północnych gminach, które graniczą z Rosją. – Obszar [na którym zostanie przeprowadzony eksperyment] źle wypada pod względem dochodów, ubóstwa, aktywności gospodarczej i bezrobocia. Interwencja, jaką byłby program pilotażowy BDP, mogłaby przynieść istotny efekt. Jest to region wyludniający się, popegeerowski, mocno dotknięty przez skutki transformacji ustrojowej, ale także zamknięcia małego ruchu granicznego w 2018 roku – wyjaśnia dr Szindler.

Socjologowie przyjrzą się temu, w jaki sposób otrzymane przez uczestników eksperymentu pieniądze wpłyną na ich aktywność ekonomiczną, społeczną, edukacyjną i kwestie dobrobytu (struktura konsumpcji, dochody, oszczędności, sytuacja mieszkaniowa, nierówności majątkowe).

Sprawdzą też, czy zmieni się dobrostan mieszkańców (poczucie zadowolenia z życia, sprawstwa, niepewności itp.), relacje międzyludzkie, a wraz z nimi poziom zaufania społecznego oraz bezpieczeństwo (czyli czy spadnie choćby zagrożenie przestępczością).

Tekst: NS

FUTOPIA