Neurobiolodzy połączyli umysły trzech osób, by mogły dzielić się myślami

Ustanowiono trójkierunkowe połączenie między mózgami trzech osób tak, by mogły komunikować się bez użycia słów czy gestów. Uczestnicy badania zagrali ze sobą w grę podobną do Tetrisa.
.get_the_title().

System BrainNet stworzyli naukowcy z Uniwersytetu Cornella, o czym donieśli w publikacji zamieszczonej w październiku na stronie uczelni. „Prezentujemy BrainNet, który, według naszej wiedzy, jest pierwszym wieloosobowym, bezpośrednim interfejsem mózg-mózg do wspólnego rozwiązywania problemów” – napisali naukowcy. – „Interfejs pozwala na współpracę trzech osób, wykorzystując bezpośrednią komunikację mózg-mózg.” Choć brzmi to jak motyw ze starego filmu sci-fi, autorzy BainNetu zapewniają, że system jest bezpieczny i bezinwazyjny.

Co więcej w przyszłości będzie można go zeskalować tak, by tworzyć całe sieci ludzkich umysłów połączonych ze sobą w identyczny sposób.

Komunikację mózg-mózg umożliwia połączenie systemu elektroencefalogramów (EEG) z przezczaszkową stymulacją magnetyczną (TMS). Sygnały mózgowe dwóch nadawców są najpierw dekodowane za pomocą analizy danych EEG w czasie rzeczywistym. W ten sposób system wydobywa ich decyzje dotyczące obracania klocka w grze podobnej do Tetrisa. Decyzje nadawców są przesyłane przez internet bezpośrednio do mózgu trzeciego podmiotu – odbiorcy, który nie widzi ekranu gry. Informację o stanie gry otrzymuje poprzez magnetyczną stymulację kory potylicznej mózgu. – Odbiorca jest również w stanie ocenić, który z nadawców nie dostarcza mu wiarygodnych informacji, po tym jak wprowadzamy sztuczne szumy na jednym z połączeń – zapewniają badacze.

W eksperymencie wzięło udział pięć grup, które z powodzeniem i bez uszczerbku na zdrowiu wykorzystały BrainNet do zagrania w Tetrisa ze średnią dokładnością równą 81,3 proc.

Ta sama grupa badaczy połączyła wcześniej dwa mózgi, pozwalając uczestnikom rozegrać przeciwko sobie małe Q&A.

System nie jest jeszcze wystarczająco szybki oraz w pełni wiarygodny. – Nasza praca musi zostać poddana przeglądowi przez społeczność neuronauki. Zaproponowaliśmy jednak sposób, w jaki w przyszłości moglibyśmy z powodzeniem przekazać sobie nawzajem myśli, a może nawet połączyć zasoby psychiczne ludzkości, aby spróbować rozwiązać jej główne problemy – podsumowali autorzy systemu.

FUTOPIA