Pierwszy taki wyrok. Polska naruszyła dobro dzieci uchodźców

Zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskie władze, które przez prawie 6 miesięcy przetrzymywały czeczeńską rodzinę w ośrodku zamkniętym, naruszyły jej prawo do życia rodzinnego. Rodzina otrzyma od Polski 12 tys. euro odszkodowania.
.get_the_title().

Wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu opublikował wyrok w sprawie czeczeńskiej rodziny, która spędziła w Polsce kilka miesięcy. Czeczeńcy od 2013 roku starali się o nadanie statusu uchodźców. Ich wniosek został odrzucony, a polskie władze podjęły decyzję o wydaleniu ich z kraju. Obawiająca się deportacji rodzina postanowiła wówczas uciec do Niemiec, gdzie na świat przyszło ich kolejne dziecko. W styczniu 2014 roku Niemcy na podstawie tzw. porozumienia dublińskiego (zgodnie z którym nielegalni imigranci starają się o azyl w pierwszym kraju unijnym, do którego trafią) odesłały rodzinę z powrotem do Polski.

Rodzina umieszczona została w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie, gdzie spędziła prawie 6 miesięcy. Czeczeńców ostatecznie zwolniono w czerwcu 2014 roku – zamieszkali wówczas w Warszawie, lecz po jakimś czasie postanowili znów wyjechać do Niemiec. W tym samym roku z pomocą Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ich zdaniem Polska naruszyła art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka gwarantujący prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz art. 8 dotyczący o prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

W opublikowanym wczoraj wyroku Trybunał w Strasburgu przychylił się do naruszenia art. 8. Przetrzymywanie rodziny przez prawie 6 miesięcy mogło być zdaniem Trybunału niezgodne z interesem dzieci. Polskie władze nie były także w stanie przedstawić wystarczających dowodów na zasadność aż tak długiego przetrzymywania rodziny w zamknięciu. Sędziowie mieli również wątpliwość, czy Polacy wystarczająco zadbali o to, aby ta niekomfortowa sytuacja trwała jak najkrócej. Zgodnie z wyrokiem, Czeczeńcy w ciągu najbliższych 3 miesięcy otrzymają od Polski odszkodowanie w wysokości 12 tys. euro. To pierwszy wyrok dotyczący umieszczania dzieci w strzeżonych ośrodkach w Polsce.

Tekst: AC
Źródło: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita
Zdjęcie główne: strazgraniczna.pl

FUTOPIA