Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Pierwszy taki wyrok. Polska naruszyła dobro dzieci uchodźców

Zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskie władze, które przez prawie 6 miesięcy przetrzymywały czeczeńską rodzinę w ośrodku zamkniętym, naruszyły jej prawo do życia rodzinnego. Rodzina otrzyma od Polski 12 tys. euro odszkodowania.
.get_the_title().

Wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu opublikował wyrok w sprawie czeczeńskiej rodziny, która spędziła w Polsce kilka miesięcy. Czeczeńcy od 2013 roku starali się o nadanie statusu uchodźców. Ich wniosek został odrzucony, a polskie władze podjęły decyzję o wydaleniu ich z kraju. Obawiająca się deportacji rodzina postanowiła wówczas uciec do Niemiec, gdzie na świat przyszło ich kolejne dziecko. W styczniu 2014 roku Niemcy na podstawie tzw. porozumienia dublińskiego (zgodnie z którym nielegalni imigranci starają się o azyl w pierwszym kraju unijnym, do którego trafią) odesłały rodzinę z powrotem do Polski.

Rodzina umieszczona została w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie, gdzie spędziła prawie 6 miesięcy. Czeczeńców ostatecznie zwolniono w czerwcu 2014 roku – zamieszkali wówczas w Warszawie, lecz po jakimś czasie postanowili znów wyjechać do Niemiec. W tym samym roku z pomocą Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ich zdaniem Polska naruszyła art. 5 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka gwarantujący prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz art. 8 dotyczący o prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

W opublikowanym wczoraj wyroku Trybunał w Strasburgu przychylił się do naruszenia art. 8. Przetrzymywanie rodziny przez prawie 6 miesięcy mogło być zdaniem Trybunału niezgodne z interesem dzieci. Polskie władze nie były także w stanie przedstawić wystarczających dowodów na zasadność aż tak długiego przetrzymywania rodziny w zamknięciu. Sędziowie mieli również wątpliwość, czy Polacy wystarczająco zadbali o to, aby ta niekomfortowa sytuacja trwała jak najkrócej. Zgodnie z wyrokiem, Czeczeńcy w ciągu najbliższych 3 miesięcy otrzymają od Polski odszkodowanie w wysokości 12 tys. euro. To pierwszy wyrok dotyczący umieszczania dzieci w strzeżonych ośrodkach w Polsce.

Tekst: AC
Źródło: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita
Zdjęcie główne: strazgraniczna.pl

FUTOPIA