Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Raport Lenovo ujawnia bariery w krytycznym myśleniu i wskazuje, jak technologia może wpłynąć na tworzenie lepszego świata

Z okazji 30. rocznicy powstania ThinkPada, firma Lenovo przeprowadziła dogłębne globalne badanie, które ułatwi zrozumienie nawyków myślowych, pozwoli zidentyfikować luki w sposobie myślenia, a także odkryć nowe metody rozumowania dzięki wykorzystywaniu technologii, które mogą zmienić przyszłość ludzkości.
.get_the_title().

Lenovo opublikowało swój pierwszy w historii raport Think Report. Twórcy dokumentu, na podstawie wypowiedzi badanych osób, przeanalizowali, jak dzisiejsze wyzwania społeczne wpływają na globalną produktywność i postawy. Okazało się, że respondenci z całego świata uważają, że tracą około dwóch godzin dziennie z powodu niezdolności do celowego myślenia, głównie z powodu wypalenia, stresu i zmęczenia psychicznego, których doświadczyli w wyniku ogromnych zmian społecznych w ciągu ostatnich dwóch lat.

Raport Lenovo Think został opublikowany nawiązując do 30. rocznicy wprowadzenia na rynek marki Lenovo ThinkPad. W jego ramach przebadano ponad 5700 osób w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Japonii. Spostrzeżenia wynikające z raportu pozwolą na edukowanie pracowników w zakresie znaczenia ’faktycznego myślenia’ oraz wskażą metody korzystania z technologii w sposób bardziej inteligentny, zespołowy oraz mniej rozpraszający, który nie wpływa negatywnie na rozwój.

Ludzie na całym świecie mają świadomość, że postęp cywilizacyjny jest zagrożony przez brak faktycznego myślenia. I jest to szokujący wniosek – skomentowała Emily Ketchen, VP and CMO of Intelligent Devices Group, Lenovo. Ponieważ obchodzimy 30. rocznicę powstania ThinkPada, jest to przełomowy moment, aby ponownie ocenić, w jaki sposób technologia skoncentrowana na człowieku może katalizować lepsze myślenie we wszystkich aspektach naszego życia – od domu, przez pracę, po szkołę i nie tylko – dodała.

Luka w myśleniu
Respondenci w dużej mierze uważają, że wydarzenia zewnętrzne ostatnich kilku lat (np. COVID-19, zakłócenia gospodarcze itp.) przyczyniają się do zwiększenia rozproszenia uwagi, nasilenia wielozadaniowości i zmęczenia, co dodatkowo pogarsza jakość ich myślenia.

Wśród wszystkich respondentów tylko 34 procent twierdzi, że spędza 'cały’ lub 'większość’ czasu na myśleniu w sposób jasny, głęboki i produktywny. 75 procent decydentów IT na świecie twierdzi, że ich koledzy mają 'duże’ lub 'pewne’ problemy z angażowaniem się w jasne i produktywne myślenie.

64 procent badanych uważa, że ich sposób myślenia polega na praktycznym lub 'survivalowym’ myśleniu, a zdolność do szybkiego myślenia i wielozadaniowości jest 'niezwykle’ lub 'bardzo ważna’, co skutkuje brakiem innowacyjnego i zdolnego do działania myślenia, które z kolei może wpłynąć na awans.

Jednocześnie większość respondentów uważa, że sytuacja nie ulega poprawie, przewidując, że w ciągu najbliższych kilku lat ich życie nie stanie się ani łatwiejsze, ani mniej stresujące.

Potęga myślenia
Na całym świecie respondenci mają pozytywne skojarzenia z lepszym myśleniem (pomimo tego, że trudno im to osiągnąć) i rozumieją korzyści płynące z odblokowania myślenia wyższego rzędu. 65 procent respondentów uważa, że angażowanie się w jasne, głębokie, produktywne myślenie pomoże im podejmować lepsze decyzje. 79 procent badanych w USA uważa krytyczne myślenie za 'ekstremalne’ lub 'bardzo ważne’.

Choć ludzie zdają sobie sprawę z siły lepszego myślenia, czas produktywnego myślenia różni się znacznie w zależności od regionu i nie zawsze pokrywa się z tradycyjnym dniem pracy od 9:00 do 17:00.

37 procent badanych Amerykanów i 24 procent respondentów w Wielkiej Brytanii preferuje późne noce lub wczesne poranki. 25 procent japońskich respondentów woli pracować o poranku, z kolei 35 procent Niemców myśli jaśniej wieczorami. Respondenci w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech wskazali również, że najbardziej cenią sobie technologie redukujące hałas, które pomagają w głębszym myśleniu.

Lepsze myślenie wzmocnione przez technologię
Jak wynika z badań, rozwój technologii komunikacji i współpracy jest uważany za najbardziej pomocny w promowaniu lepszego myślenia. Ponadto, nauka bardziej świadomego korzystania z technologii, w tym w sposób wyznaczający granice, ograniczający rozpraszanie uwagi i zmniejszający natłok informacji – może pomóc nam w budowaniu lepszych nawyków myślowych.

66 procent badanych końcowych użytkowników biznesowych poszukuje informacji o tym, jak technologia może pomóc w jasnym, głębokim i produktywnym myśleniu. Są oni również bardziej skłonni niż ogół populacji do rozważenia ponownej oceny swoich relacji z technologią. Na przykład wielu z nich uważa, że uproszczenie zadań mogłoby pomóc jednostkom w osiągnięciu lepszego myślenia.

40 procent respondentów w Niemczech nauczyłoby się, jak bardziej świadomie korzystać z technologii, a 39 procent respondentów w USA chciałoby wyznaczać granice korzystania z technologii.

Ankietowani decydenci IT są w przeważającej większości optymistycznie nastawieni do technologii, do której mają dostęp ich współpracownicy oraz do tego, w jaki sposób umożliwia ona pracownikom i organizacjom jasne myślenie. Bez względu na to, czy chodzi o zostawanie po godzinach, potrzebę odpowiedniej, biznesowej 'burzy mózgów’, czy też stwarzanie lepszego środowiska do inwencji twórczej – ponad 60 procent ankietowanych uważa, że technologia pomaga jednostkom angażować się w krytyczne, refleksyjne, wspólne, ekspansywne/eksploracyjne i/lub nowe rodzaje myślenia.

Myślenie dla ludzkości
Respondenci indywidualni wierzą, że lepsze myślenie ma potencjał pozostawienia długotrwałych skutków. Większość badanych zgadza się również z tym, że lepsze myślenie zwiększyłoby nasze zbiorowe człowieczeństwo i bylibyśmy bliżej rozwiązania wyzwań stojących przed ludzkością i społeczeństwem dla przyszłych pokoleń.

62 procent w USA, 54 procent w Wielkiej Brytanii i 52 procent w Niemczech twierdzi, że nasze społeczeństwo byłoby bardziej życzliwe, gdybyśmy angażowali się w bardziej jasne, głębokie i produktywne myślenie.

Z pełnym raportem Think Report można zapoznać się tutaj.

Zdjęcie główne: Hannah Wei/Unsplash

FUTOPIA