Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Sąd skazał instruktora krav magi z Poznania, który nie chciał szkolić osób LGBT

Tym razem wyrok jest prawomocny.
.get_the_title().

W marcu zeszłego roku poznańska Grupa Stonewall chciała zorganizować szkolenie krav magi dla osób LGBT. Impulsem do tego było pobicie w centrum miasta czterech młodych osób z powodu nieheteroseksualnej orientacji. Instruktor początkowo zgodził się na przeprowadzenie szkolenia, więc Grupa Stonewall poinformowała o wydarzeniu na swoim profilu na Facebooku. Wtedy mężczyzna się wycofał. – Nie popieram związków męsko–męskich, tym bardziej wychowujących dziecko – napisał, gdy zapytano go o powody decyzji. Sprawa trafiła do sądu, zarówno z powodu odmowy świadczenia usługi bez uzasadnionej przyczyny, jak i wykonywania działalności gospodarczej bez zgłoszenia. W marcu tego roku poznański sąd rejonowy uznał, że instruktor jest winny popełnienia obydwu wykroczeń. Sąd podkreślił wówczas, że mężczyzna nie może selekcjonować klientów na podstawie ich poglądów i skazał go wyłącznie na grzywnę w wysokości 200 złotych za wykonywanie działalności gospodarczej bez zgłoszenia.

Jednak zarówno instruktor krav magi, jak i prokurator rejonowy złożyli apelację w sprawie wyroku.

Mężczyzna poniesie jednak konsekwencje, bo Sąd Okręgowy odrzucił obie apelacje, argumentując, że instruktor słusznie został uznany za winnego. W uzasadnieniu sąd podkreślił, że art. 138 Kodeksu wykroczeń został naruszony, a orientacja seksualna potencjalnych klientów nie jest wystarczającym powodem, aby odmówić świadczenia im usług, szczególnie że charakter treningu jest neutralny światopoglądowo.

Tym razem wyrok jest już prawomocny.

Jest to kolejny ważny wyrok, który umacnia ochronę prawną osób LGBT w dostępie do usług. Wyraźnie widać, że w polskich sądach tworzy się prorównościowa linia orzecznicza w tej kategorii spraw. Sądy jednolicie uważają za niedopuszczalną dyskryminację ze względu na orientację seksualną w dostępie do usług – powiedział Paweł Knut, prawnik Kampanii Przeciw Homofobii. To już drugi taki wyrok w Polsce – pierwszy zapadł w sprawie drukarza w Łodzi, który nie chciał wydrukować ulotek organizacji LGBT.

FUTOPIA