Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Skupianie się na małych krokach, a nie wynikach, pomaga w realizacji celów w pracy

Jak pokazują badania, metoda małych kroczków jest najbardziej wydajnym sposobem działania, zarówno w nauce, jak i w biznesie.
.get_the_title().

Realizując w życiu różne zadania, niezależnie od tego, czy chodzi o egzamin na studiach, czy o skomplikowany projekt biznesowy, bardzo często mamy tendencję do motywowania się poprzez wyznaczanie sobie długofalowych celów. Jak pokazują badania przeprowadzone przez naukowców z uniwersytetów w Kalifornii, Purdue i na Florydzie na grupie 4 tys. studentów, znacznie większą wydajność osiągamy jednak w innych okolicznościach.

Zamiast nastawiać się na efekt ostateczny warto bowiem w pełni skupić się na wykonywaniu bieżących, mierzalnych aktywności, które doprowadzą nas do głównego celu.

Uczestnicy studenckiego eksperymentu, którym priorytetowo kazano potraktować już przygotowujące do głównego egzaminu testy online, osiągnęli w efekcie o 5 proc. lepsze wyniki od osób skoncentrowanych od początku tylko na samym rezultacie finalnego sprawdzianu.

Drugie badanie wykazało z kolei, że niepoprzedzone takimi małymi krokami zmotywowanie studentów tylko na ostateczny cel (w tym przypadku satysfakcjonującą ocenę), nie przyniosło im w chwili pisania testu lepszych wyników, niż drugiej grupie, w przypadku której zadbano, by przystępowała do egzaminu bez żadnych założeń. Długofalowa perspektywa nie przyniosła więc tu żadnego efektu na tle braku jakiejkolwiek.

Oba te eksperymenty potwierdzają, że to właśnie metoda małych kroczków daje największe prawdopodobieństwo postępów.

Takie nastawienie pomaga też zwiększyć pewność siebie, a także dostarcza niezbędnej motywacji do podejmowania dalszych efektywnych kroków w dowolnej dziedzinie życia.

Ukierunkowanie się wyłącznie na cel obarczone jest zaś często frustracją wynikającą z myślenia o przyszłości, zamiast efektywnego czerpania z teraźniejszości. Nie nagradzamy się też wtedy na bieżąco namacalnymi rezultatami podejmowanego wysiłku.

Silnie widoczna jest tu analogia do tego, w jaki sposób metoda małych kroczków i tzw. projekty zwinne zaczęły wypierać konwencjonalny model realizacji zadań biznesowych oparty na bezrefleksyjnym brnięciu do celu.

Projekty zwinne, czyli podejście bazujące na elastyczności oraz nastawieniu na 'tu i teraz’, koncentrują się na wspólnej, kreatywnej pracy zespołu nad kolejnymi etapami danych rozwiązań, konsultacjami, kolektywnym rozliczaniem się z postępów, przydzielaniem sobie nowych zadań i otwartością na dokonywanie często kluczowych zmian już w trakcie prac. Bardzo ważny jest też stały kontakt z klientem, którego uwagi można na bieżąco wdrażać – co w przypadku przyjęcia standardowego zlecenia byłoby niemożliwe.

Na rynku znajdziemy bogatą ofertę oprogramowania przeznaczonego do zarządzania projektem właśnie metodą małych kroczków, a ponieważ optymalną metodyką działań w tym zakresie jest Scrum, spośród najbardziej wydajnych aplikacji warto postawić na ScrumEASY.

ScrumEASY to intuicyjne i darmowe (do czterech userów) narzędzie przeznaczone do usprawnienia realizacji praktycznie każdego typu projektu (z naciskiem na zwinne), o którego specyfice pisaliśmy więcej tutaj.

Zastosowanie metodologii Scrum sprawia, że ponad 9 na 10 realizacji kończy się sukcesem.

Wśród głównych 5 zalet oprogramowania ScrumEASY należy wymienić:

1. Łatwość i intuicyjność użytkowania.

2. Możliwość jednoczesnej pracy nad wieloma projektami oraz współdzielenia zasobów.

3. Przystępne zarządzanie małymi fragmentami projektu i planowaniem oraz przekładanie historyjek na konkretne zadania.

4. Transparentność przy kontrolowaniu postępów prac i oddelegowywaniu członków zespołu do kolejnych obowiązków.

5. Bezproblemowa zmiana kolejności wykonywanych prac i ogromna elastyczność.

Jeśli zależy wam więc na efektywnym wdrażaniu nowoczesnych i skutecznych technicznie rozwiązań, które pozwolą zaoszczędzić czas, łatwo porzucić pomysły niepotrzebne i skupić się na priorytetach, ScrumEASY sprawdzi się w tej roli znakomicie!

Więcej informacji znajdziecie na stronie scrumeasy.eu.

FUTOPIA