Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Spotkania online kontrolowane przez sztuczną inteligencję – udogodnienie czy nadużycie?

Wielogodzinne spotkania online stały się dla wielu pracowników codziennością, a obsługujące je internetowe platformy w najbliższym czasie nie stracą z pewnością na popularności. Startupy z branży technologicznej stale pracują więc nad nowymi, lepszymi komunikatorami sterowanymi przez sztuczną inteligencję.
.get_the_title().

Głównym celem wykorzystania sztucznej inteligencji na platformach do telekonferencji jest ułatwienie organizacji pracy uczestnikom danego spotkania. Szczególnie w przypadku wielogodzinnych zebrań wsparcie AI zapewnić ma, że żadna z najważniejszych kwestii poruszonych na spotkaniu nie zostanie później pominięta.

Na tworzonych obecnie nowych platformach do telekonferencji sztuczna inteligencja będzie bowiem śledzić przebieg całego spotkania i transkrybować wszystkie wypowiedzi.

Z tak sporządzonego dokumentu wyróżni później najważniejsze punkty i wnioski, po czym dostarczy je pracownikom w formie podsumowania. Sztuczna inteligencja będzie też wyłapywać wszelkie ustalenia dotyczące przyszłych terminów poczynione podczas rozmowy i automatycznie wpisywać je do kalendarza, wysyłając odpowiednim osobom należyte przypomnienie.

Grafika: freepic.com

Wymienione wyżej funkcje mogą być niezwykle pomocne w pracy. Ingerencja sztucznej inteligencji w spotkania online nie ma jednak wyłącznie dobrych stron. Służyć ona będzie za świetnego asystenta i koordynatora, ale jednocześnie wcieli się też w rolę kontrolera.

System rozpoznawania twarzy będzie bowiem dokładnie obserwował mimikę uczestników spotkania, a z zapisów rozmów wyciągnie dane dotyczące aktywności i zaangażowania poszczególnych osób.

Ile razy zabrałeś głos? Czy twoje wypowiedzi wniosły do dyskusji coś nowego? A może milczysz i masz spuszczony wzrok? Analizując szereg zachowań podczas wirtualnych zebrań, sztuczna inteligencja skrupulatnie oceniać będzie naszą produktywność.

Nie dziwi więc, że internetowe komunikatory przyszłości budzą również dużo obaw – o to, jak zebrane przez sztuczną inteligencję informacje zostaną wykorzystane przez pracodawców, ale także tych dotyczących samego funkcjonowania technologii. Jak bowiem wiadomo, technologii identyfikacji twarzy daleko jeszcze do perfekcji, a jej działanie często dyskryminuje wiele grup społecznych, w tym osoby czarnoskóre czy kobiety. Więcej na ten temat dowiedzieć się mogliście z filmu „Zakodowane uprzedzenie”, o którym pisaliśmy tutaj.

Zdjęcie główne: oracle.com
Tekst: AD

FUTOPIA