Statystyki, według których świat zmienił się w 2018 roku na lepsze

Prawie 8 mld ludzi na Ziemi, kończące się zasoby surowców nieodnawialnych, nieustanna walka człowieka z naturą, problemy z wyżywieniem i wszechobecna komputeryzacja. To tylko niektóre kwestie, które poruszaliśmy na łamach F5 przez ostatnie dwanaście miesięcy. Dzisiaj skupimy się jednak przede wszystkim na pozytywnych minionego roku, a tych było więcej, niż by się mogło wydawać.
.get_the_title().

Pod wieloma względami miniony rok był najlepszy dla ludzkości zamieszkującej Błękitną Planetę w historii.

Środowisko Naturalne

Według opracowania międzyrządowego zespołu ds. zmian klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), emisja szkodliwych gazów do atmosfery wrosła po raz drugi w przeciągu ostatnich 4 lat. Zatrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza będzie wymagać wdrożenia szeregu szybkich i dalekosiężnych działań, które muszą dać efekty do 2050 roku. Pierwsze kroki, które zapoczątkowały pozytywne zmiany, zostały już wykonane.

Według danych opublikowanych przez IEA (International Energy Agency), udział odnawialnych źródeł energii w globalnej produkcji wynosi już 25 proc. i w szybkim tempie zbliża się do 30 proc.

Nowe dane pokazują również, że do 2018 roku objęto ochroną oceany o powierzchni 6,7 mln metrów kwadratowych, na której żyje niezliczona ilość morskich stworzeń. Większość z tych terenów morskich należy do poszczególnych krajów, co oznacza wzrost zaangażowania w działania mające na celu ochronę lokalnego środowiska.

Ubóstwo/dochody

Na pierwszy rzut oka trudno ocenić globalne wskaźniki ubóstwa, ponieważ istnieje wiele metod ich wyznaczania. Jednym ze sposobów jest porównanie różnicy między przeciętnym, dziennym dochodem a globalną granicą ubóstwa, która zgodnie z ustaleniami Banku Światowego wynosi 1,90 USD. Im mniejsza proporcja, tym lepsza sytuacja finansowa społeczeństwa.

W oparciu o ten rodzaj wskaźnika, globalne ubóstwo ma tendencję spadkową.

Kolejną kwestią jest jakość życia. Energia elektryczna ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia, edukacji i ogólnego komfortu życia.

Według danych opublikowanych na rok 2018, 87 proc. światowej populacji posiada dostęp do energii elektrycznej.

Poniższy wykres przedstawia proporcję wszystkich ludzi na świecie do ludzi, którzy mają stały dostęp do energii elektrycznej.

Edukacja

Analfabetyzm to na szczęście zanikające zjawisko. Szacuje się, że między 2015 a 2016 rokiem odnotowano wzrost liczby ludności, która posiada umiejętność czytania i pisania o 11,5 miliona. Wartość ta stale rośnie!

Stan zdrowia publicznego

To prawdopodobnie największy sukces, o którym nie mówi się głośno. Analizując najnowsze statystyki dotyczące umieralności niemowląt, umieralności okołoporodowej, zjawiska skarłowacenia w dzieciństwie i ciąży u nastolatek, okazuje się, że we wszystkich powyższych przypadkach wskaźniki w przeciągu ostatnich lat dramatycznie spadły, a najniższy poziom jak do tej pory odnotowano w 2018 roku.

Kolejny wskaźnik określa odsetek możliwych do wyleczenia chorób zakaźnych, takich jak gruźlica czy malaria. Skala tych problemów w krajach Trzeciego Świata była niezwykle wysoka, jednak obecnie obniża się za sprawą coraz lepszej opieki medycznej.

Równość płci i LGBT

Na koniec weźmy pod lupę równość płci. Według najnowszych danych do szkół podstawowych uczęszcza praktycznie tyle samo dziewczyn, co chłopców. Dla porównania, przeszło 20 lat temu na 100 zapisanych do szkół chłopców przypadało jedynie 85 dziewczyn.

Powoli znika więc luka płciowa. Przekłada się to także na wzrost wpływowych kobiet w naszym społeczeństwie. Kobiety coraz częściej zajmują stanowiska w rządach wszystkich państw świata, a także wiodą prym w branży naukowej. W Stanach Zjednoczonych w przyszłorocznym kongresie startuje 121 kobiet.

Wciąż jest jednak jeszcze wiele do zrobienia w sprawie równości kobiet względem mężczyzn. To samo tyczy się praw LGBTQ.

Coraz więcej państw decyduje się na legalizację małżeństw osób tej samej płci.

W 2018 roku najwyższy sąd w Kostaryce orzekł, że przepisy zakazujące małżeństw osób tej samej płci są niezgodne z konstytucją. Udowodniono to już także w 30 innych krajach.

Tekst: Piotr Myśków

FUTOPIA