Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Unia Europejska rozważa nałożenie wyższego podatku na wołowinę, wieprzowinę i kurczaka

Wyższe podatki od mięsa nie tylko wpłyną na zrównoważony rozwój i nasza planetę, ale także przyczynią się do ograniczenia spożycia tych produktów.
.get_the_title().

The True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalition) to koalicja non-profit z siedzibą w Amsterdamie, która skupia grupy zajmujące się ochroną środowiska, zdrowiem i dobrostanem zwierząt. Koncentruje się na uczciwych cenach i podatkach, tak aby produkcja oraz konsumpcja mięsa i przetworów mlecznych była bardziej zrównoważona. To właśnie TAPP Coalition przedstawiła w Parlamencie Europejskim propozycję sugerującą, że ceny mięsa powinny być uczciwe i ustalane na podstawie kosztów emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia powietrza i wody oraz utraty dzikiej przyrody związanej z hodowlą zwierząt.

źródło: unsplash

Jeroom Remmers, dyrektor koalicji TAPP, powiedział, że podwyższen cen mięsa obniży emisję dwutlenku węgla w Europie i pokaże światu, że Europa naprawdę chce coś zrobić ze zmianami klimatu.

Raport koalicji TAPP szacuje, że pokrycie kosztów środowiskowych produkcji wołowiny wiąże się z podniesieniem jej cen o około 25 proc. i sugeruje, że podatek ten powinien zostać wprowadzony w ciągu następnej dekady. Podatek od wieprzowiny i kurczaka byłby trochę niższy ze względu na mniejszy ślad ekologiczny produkcji.

Raport zakłada, że nowe podatki mogą przyczynić się do zmniejszenia spożycia wołowiny w UE o 67 proc., wieprzowiny o 57 proc., a kurczaka o 30 proc. do 2030 roku.

Remmers doradził posłom do Parlamentu Europejskiego, aby dostosowali unijną politykę żywnościową do zmian środowiskowych i klimatycznych, zapewniając, że ceny żywności obejmą koszty emisji gazów cieplarnianych. Dyrektor koalicji TAPP wyjaśnił, że państwa członkowskie są uprawnione do wprowadzenia podatków od mięsa, jak i kosztów środowiskowych. Ponadto uważa, że ​​plany podatkowe przedstawione przez holenderską koalicję zainspirują inne kraje UE do uczynienia tego samego i powinny dać UE powód do ujednolicenia cen mięsa. Jeśli Komisja Europejska nic nie zrobi, efektem będą różnice cen między państwami członkowskimi, które spowodują nieuczciwą konkurencję między różnymi regionami produkującymi mięso. Remmers wzywa także UE do przekierowania obecnych dotacji rolniczych UE z dala od niezrównoważonej produkcji zwierzęcej.

źródło: unsplash

Kiedy należy wprowadzić podatek od mięsa? Mając na uwadze naszą planetę i ochronę zdrowia ludzkiego, powinno to się stać jak najszybciej. Inicjatywa ta jest nie tylko doskonałym mechanizmem zmniejszającym popyt na mięso. W rezultacie obniżone zostaną również koszty opieki zdrowotnej. Dochody podatkowe to także fundusze na przeprowadzenie zielonej transformacji. Potrzebujemy ich na rozwój nowych technologii i wsparcie rolników oraz przemysł spożywczy przechodzący na produkcję roślinną – powiedziała Sylwia Spurek, posłanka Parlamentu Europejskiego.

Tekst: Marta Mankiewicz

FUTOPIA