Woda dla wszystkich. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego wkrótce poprawi jakość naszej wody

W urzędach i restauracjach dostaniemy wodę za darmo, a kranówka będzie musiała nadawać się do picia. Taki będzie efekt wdrożenia Right2water.
.get_the_title().

Right2water to inicjatywa obywatelska, która miała na celu zobowiązanie państw członkowskich Unii Europejskiej do wdrożenia prawa człowieka do wody i kanalizacji poprzez zapewnienie kontroli jakości wody pitnej, zapewnienie wydajnego i skutecznego monitorowania, oceny i egzekwowania jakości wody pitnej oraz dostarczanie konsumentom adekwatnych i właściwych informacji w odpowiednim czasie.

Podpisało się pod nią aż 1,8 mln osób. Teraz stanie się ona prawem – to pierwszy raz, kiedy inicjatywa obywatelska zmienia unijne prawo.

Europejska inicjatywa obywatelska pozwoliła obywatelom głośno i wyraźnie domagać się podjęcia działań, które zagwarantują im dostęp do bezpiecznej wody pitnej. Usłyszeliśmy ten głos, wzięliśmy go pod uwagę i przeprowadziliśmy dogłębną analizę obowiązujących przepisów. Dlatego proponujemy modernizację prawa Unii w celu poprawy jakości wody pitnej i zwiększenia dostępu do niej w przypadkach, gdy ma on największe znaczenie. Wspólnie możemy i musimy chronić zdrowie i bezpieczeństwo naszych obywateli – powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

fot. Charles Deluvio / źródło: unsplash

Brzmi dobrze, ale co się faktycznie za tym kryje? Po pierwsze w budynkach użyteczności publicznej będzie się musiała pojawić darmowa woda. Woda za darmo lub przynajmniej w niskiej cenie pojawi się także we wszystkich restauracjach, stołówkach i innych placówkach gastronomicznych. Nie zapomniano również o zmarginalizowanych grupach – osobach w kryzysie bezdomności, uchodźcach czy społecznościach koczowniczych – państwa członkowskie UE będą musiały poprawić ich dostęp do wody. Do tego ma się poprawić jakość kranówki – do 2022 roku Komisja Europejska sporządzi wykaz substancji, które nie powinny znajdować się w wodzie i rozpocznie proces ich eliminacji. Pod uwagę wzięte zostaną zarówno obawy społeczne, jak i oczywiście głosy naukowców.

Dzięki temu obywatele UE oszczędzą, bo nie będą musieli kupować wody w butelkach. Zyska na tym także nasza planeta – mniej plastikowych butelek to mniej śmieci.

Dwadzieścia lat po wejściu w życie pierwszej dyrektywy w sprawie wody pitnej nadszedł czas, aby ją zaktualizować i zaostrzyć wymagania w odniesieniu do niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów. Dla Parlamentu Europejskiego niezwykle ważne było, aby nowa dyrektywa uczyniła naszą wodę pitną jeszcze bezpieczniejszą i uwzględniła zanieczyszczenia dotychczas nieobecne. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję zawarte w dyrektywie przepisy dotyczące mikrocząsteczek plastiku i substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, takich jak bisfenol A – skomentował luksemburski europoseł sprawozdawca Christophe Hansen. Nowe prawo wejdzie w życie 12 dni po opublikowaniu go w Dzienniku Urzędowym KE, a kraje członkowskie będą miały 2 lata na wdrożenie go.

Tekst: NS

FUTOPIA