Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Znajdujemy się w punkcie zwrotnym, który zadecyduje o przyszłości sprawiedliwej technologii – mówi Jeni Panhorst, wiceprezes Intela

"Technologia zdecydowanie przyspieszy postęp w niemal każdej dziedzinie, również w tych, które jeszcze nie istnieją" – rozmawiamy z Jeni D. Panhorst, wiceprezes Intela o wzmacnianiu pozycji kobiet i mniejszości w świecie technologii oraz o nowych zadaniach stojących przed branżą IT. Technologia to nasza przyszłość.
.get_the_title().

F5: Jest Pani przykładem dla innych kobiet chcących działać na polu nowych technologii. Angażuje się Pani w wiele akcji wspierających różnorodność w branży technologicznej, jak Grace Hopper Celebration of Women in Computing czy Women in Tech Summit. Jestem ciekawa, jak zmieniła się branża na przestrzeni ostatnich lat i jak obecnie wygląda sytuacja kobiet? Jak wygląda Polska na tym polu?

Działania mające na celu faktyczną poprawę reprezentacji kobiet w branży technologicznej prowadzone są od bardzo dawna. Powiedziałabym, że w ciągu ostatnich 25 lat – a zwłaszcza w ciągu ostatnich 5-10 – udało się osiągnąć znaczące progres. Wiele problemów i przeszkód wynikających między innymi z historii tej branży pozostaje jednak niezmiennych do dziś. Wciąż mamy przed sobą długą drogę.

Kobiety stanowią w Polsce około 58 proc. wszystkich studentów, jednak w przypadku nauk ścisłych odsetek ten jest znacznie niższy.

W roku akademickim 2018/19 kobiety w Polsce stanowiły jedynie 14,6 proc. studentów kierunków związanych z IT.

Jak więc przekonać kobiety do tego, żeby wybrały ścieżkę związaną z nowymi technologiami? Co poradziłaby Pani kobietom, które pragną zawalczyć o swoje miejsce w branży technologicznej?

Badania pokazują, że wiele kobiet jest zniechęcanych do podejmowania pracy związanej z naukami ścisłymi już w młodym wieku. Wpływ na to ma między innymi brak mentorów i wzorów do naśladowania. Znalezienie mentorów i ich udział w wydarzeniach czy programach dla kobiet jest teraz najważniejszy.

Potrzebujemy także mężczyzn, którzy staną się rzecznikami sprawy. Takich, którzy dostrzegają znaczenie różnorodności wśród pracowników czy studentów.

Ważne jest inwestowanie w kulturę firmy, aby ta obejmowała kobiety i inne niedostatecznie reprezentowane grupy pewnego rodzaju opieką już od momentu zatrudnienia. Dzięki temu talenty nie tylko trafiają do przedsiębiorstwa, ale chętniej w nim pozostaną. Stąd obecność słowa „Inclusion” w „Diversity & Inclusion”. Atmosfera jest niezwykle ważna. Stworzenie środowiska pracy, w którym wszyscy będą czuć się szanowani i uwzględniani zwiększa motywację pracowników.

Sporo się mówi na ten temat, że różnorodność właściwie opłaca się firmom. Jestem ciekawa, na których polach najłatwiej to zobrazować? Wiem, że nierówności i uprzedzenia przenoszą się do sztucznej inteligencji…

Wiele badań wykazało, że różnorodność i integracja się opłacają. Według badania przeprowadzonego przez Catalyst wynika, że firmy z największą reprezentacją kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych (przynajmniej jedna kobieta na poziomie starszego wiceprezesa lub wyższym) osiągały lepsze wyniki finansowe niż firmy z najmniejszą reprezentacją kobiet. Dane wskazują, że przedsiębiorstwa te odnotowały o 35 proc. wyższy zwrot z kapitału własnego.

Różnorodność jest niezwykle istotna przy projektowaniu produktów. Chcesz przecież, aby Twoje zespoły projektowe reprezentowały klientów, dla których tworzysz produkty, prawda?

Rozpoznawanie twarzy, które nie rozpoznaje osób różnych ras; rozpoznawanie głosu, które nie rozpoznaje kobiecych głosów lub lokalnych akcentów; produkty bezpieczeństwa zaprojektowane z myślą wyłącznie o rozmiarze i wadze dorosłych mężczyzn – to wszystko przykłady błędów, których można uniknąć, zatrudniając zróżnicowane zespoły ds. rozwoju produktów. Kobiety odpowiadają za 70-80 proc. wszystkich wydatków konsumenckich, więc zadbanie o to, żeby produkty spełniały ich potrzeby to po prostu dobry interes.

Różnorodność i integracja są nieodzowne dla pracowników przyszłości i na tym skupiamy się też w Intelu.

Dane pokazują, że wielu przedstawicieli pokolenia Z nawet nie rozważy rozmowy kwalifikacyjnej w firmie, która nie kładzie nacisku na różnorodność i integrację.

Jak Intel działa na polu różnorodności?

Fundacja Intela niedawno połączyła siły z kilkoma innymi organizacjami, by wspólnie zainicjować Million Girls Moonshot. Akcja skupia się na zniwelowaniu różnic między płciami w dziedzinie nauk ścisłych i inżynierii. W ciągu najbliższych pięciu lat chcemy zaangażować ponad milion amerykańskich dziewczynek w wieku szkolnym w naukę przedmiotów ścisłych. Prowadzimy też wiele programów rozwijających talenty wśród mniejszości, których brakuje w naszej kadrze.

Million Girls Moonshot

W Intelu działa też specjalna grupa Women at Intel (WIN), która ma oddziały na całym świecie i przez ostatnie 25 lat zapewniała wsparcie kobietom pracującym nad swoją karierą i rozwojem w Intelu. Łącznie w Intelu mamy 37 grup pracowniczych w tym Intel Disability and Accessibility Network (IDAN), Intel Gay, Lesbian, Bisexual or Transgender Employees (IGLOBE), Intel Latinx Network (ILN) i wiele innych, w których można znaleźć wsparcie.

W 2015 roku Intel wyznaczył sobie cel, który zakładał osiągnięcie faktycznej reprezentacji kobiet i niedoreprezentowanych mniejszości do 2020 roku. W 2018 roku ogłosiliśmy, że osiągnęliśmy ten cel dwa lata przed założonym czasem. Nie spoczywamy jednak na laurach. Zobowiązaliśmy się do podwojenia liczby kobiet i mniejszości na wyższych stanowiskach kierowniczych w Intelu, a także do przekroczenia 40 proc. reprezentacji kobiet na stanowiskach technicznych do końca tej dekady.


W ostatnich czasach dominowała teoria, że najlepiej wybrać ścisłe kierunki studiów, co sprawiło, że na rynku mamy mnóstwo zdolnych, ale bezrobotnych humanistów. Czy jest miejsce dla humanistów w branży technologicznej?

W branży technologicznej zawsze będzie miejsce zarówno dla absolwentów kierunków ścisłych, jak i humanistycznych, ekonomicznych, artystycznych, językowych i wszystkich innych. Firmy, aby utrzymać rentowność biznesu, opierają swoje działania na wielu sektorach, nie tylko tych związanych ściśle z rozwojem i produkcją dóbr.

Technologia odgrywa teraz większą rolę niż kiedykolwiek, zwłaszcza w czasie pandemii. Technologia stała się mniej chłodna i sterylna, co widzimy także w designie wnętrz, gdzie przybrała bardziej przytulną postać. Czy pomoże ona albo przyspieszy radzenie sobie z wyzwaniami takimi jak nierówności społeczne, zmiany klimatyczne, rozwój zrównoważony, budowa smart cities? Na jakich polach może nam jeszcze pomóc?

Znajdujemy się w punkcie zwrotnym, który zadecyduje o przyszłości sprawiedliwej technologii – i zależy ona od każdej firmy w branży.

Intel czuje to olbrzymie zobowiązanie. Naszym celem jako firmy jest tworzenie technologii zmieniających świat, wzbogacających życie każdego człowieka na Ziemi. Zadanie to bezwzględnie obejmuje przyspieszenie przezwyciężania różnorakich wyzwań społecznych, takich jak inteligentna infrastruktura, która musi nie tylko zaspokoić najpilniejsze potrzeby gospodarcze. Każde rozwiązanie musi również brać pod uwagę takie aspekty, jak np. zmiany klimatyczne czy najpilniejsze problemy ekonomiczne. Powszechne wdrożenie zaawansowanych sieci telekomunikacyjnych 5G przyczyni się do wzrostu wydajności przedsiębiorstw we wszystkich branżach, w tym inteligentnych miast i systemów energetycznych, które pobudzą rozwój krajowych technologii jutra. Jak Pani wspomniała, pandemia zwróciła uwagę świata na ogromną wagę technologii w rozwiązywaniu problemów opieki zdrowotnej. Sztuczna inteligencja czy wysokowydajne systemy obliczeniowe są kluczowymi elementami w gromadzeniu i analizie danych, a co za tym idzie – w diagnostyce, leczeniu i opracowywaniu szczepionek. Pojawiło się kilka ekscytujących przykładów zastosowania technologii w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, takich jak monitorowanie polarnych pokryw lodowych z kosmosu czy udostępnianie badaczom terenowym danych w czasie rzeczywistym podczas prac nad odbudową raf koralowych.

Technologia zdecydowanie przyspieszy postęp w niemal każdej dziedzinie, również w tych, które jeszcze nie istnieją.

Już teraz widzimy ogromną liczbę możliwości pomocy ludzkości w edukacji, rolnictwie, administracji, zatrudnieniu i zapobieganiu przestępczości. To dopiero kilka przykładów, które pokazują, że postęp związany z technologią za moment stanie się kołem zamachowym nie tylko światowej gospodarki, ale również naszego życia codziennego.

Jak technologia 5G wpłynie na branżę technologiczną?

Możliwości sieci 5G zostały już dostrzeżone dzięki operatorom, którzy nieustannie zwiększają zasięg dostępu do tej technologii na całym świecie. Jednakże rozwinięcie prawdziwego potencjału tej sieci jest jeszcze przed nami. 5G to nie tylko łączenie ludzi z danymi czy ludzi z ludźmi, znacznie wykracza poza szybsze smartfony i bezprzewodową łączność miliardów inteligentnych urządzeń. Musimy spojrzeć na to zagadnienie w skali makro. Rozwiązanie to łączy światy informatyki i komunikacji, tworząc praktycznie nieograniczoną moc obliczeniową z wykorzystaniem chmury, przez sieć, aż po urządzenia, z których korzystamy na co dzień. W pełni rozwinięte sieci 5G tworzą infrastrukturę dla całkowicie połączonego, mobilnego i inteligentnego społeczeństwa.

Jakie największe wyzwania stoją teraz przed branżą?

Znajdujemy się w samym środku rewolucji danych. Istnieje kilka trendów, które kształtują przyszłość technologii, w tym transformacja sieci 5G, SI oraz powstanie inteligentnej Krawędzi:

– 5G łączy technologie obliczeniowe i komunikacyjne, aby zapewnić nowe, bogate doświadczenia i usługi, fundamentalnie zmieniając sposób, w jaki myślimy o wykorzystaniu wysokich mocy obliczeniowych i wymuszając przekształcenie wszystkich sieci.

– Wykorzystanie sztucznej inteligencji i analityki staje się wszechobecne we wszystkich zastosowaniach w chmurze, pojawia się też w sieci i przedsiębiorstwach, także w lokalnych centrach obliczeniowych klientów.

– Wszystko to, wraz z powstającymi wciąż nowymi sposobami użycia technologii, napędza ideę tak zwanej Krawędzi. Zgodnie z nią moc obliczeniowa będzie teraz dostępna znacznie bliżej użytkownika, co umożliwi uzyskanie cennych informacji wspierających nowe usługi w wielu różnych sektorach, dzięki czemu zmaksymalizuje się ich wartość biznesowa.

Wszystkie powyższe elementy mają ogromny potencjał synergii – wykorzystane razem oferują znacznie większe możliwości niż w pojedynkę.

Będziemy świadkami powstawania miliardów nowych urządzeń i nowych sposobów ich użycia, które spowodują, że potrzeby w zakresie skalowania sieci staną się większe niż kiedykolwiek wcześniej. Więcej scenariuszy zastosowań i wymogi niższego opóźnienia przyniosą nowe, złożone wyzwania technologiczne, które trzeba będzie przezwyciężyć. Większa liczba usług i wymagań funkcjonalnych prowadzi do większej złożoności, a nowe, ekscytujące możliwości biznesowe przyniosą swoje własne, nowe wyzwania do podjęcia.

Bezprecedensowa niepewność, z jaką mamy w tej chwili do czynienia na całym świecie, bez wątpienia będzie nadal stawiać nas przed nowymi wyzwaniami. Przyniesie jednak również wyjątkowe możliwości rozwiązania tych problemów poprzez innowacje technologiczne.

Jeni D. Panhorst – wiceprezes Intela, odpowiedzialna między innymi za grupę platform do przetwarzania danych od wielu lat działa w obszarze wspierania kobiet w branży IT. Pełni funkcje kierownicze w Grace Hopper Celebration of Women in Computing, Arizona Academic Decathlon Association, National Charity League oraz w licznych inicjatywach Intel na rzecz różnorodności.

FUTOPIA