Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Rząd planuje dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. W końcu!

Ministerstwo Energii przygotowało projekt rozporządzenia, który zakłada udzielanie wsparcia finansowego dla działalności związanych z rozwojem elektromobilności. Na dopłaty mogą liczyć między innymi nabywcy aut elektrycznych, zasilanych CNG i wodorem.
.get_the_title().

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów zainteresowanie elektromobilnością w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. W 2018 roku Polacy zarejestrowali 1324 samochody elektryczne i hybrydowe typu plug-in, co oznacza 23-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym okresie średni przyrost w Unii Europejskiej wynosił 38 procent, na co wpływ miały przede wszystkim zaostrzone normy emisji spalin. W Europie widoczna jest tendencja do rezygnacji z jednostek wysokoprężnych na rzecz napędów niskoemisyjnych.

Przyczynami znikomego zainteresowania pojazdami elektrycznymi w Polsce są przede wszystkim ich relatywnie wysokie ceny zakupu, kiepsko rozwinięta infrastruktura do ładowania i obawa kierowców przed nieznanym.

Choć w 2019 roku na terenie całego kraju przybędzie kilkaset stacji szybkiego ładowania, to najważniejszym argumentem, który przekona kierowców do aut elektrycznych jest ich cena. Dlatego projekt rozporządzenia Ministra Energii zakłada wsparcie zakupu pojazdów do transportu publicznego i prywatnego. Pomoc finansowa miałaby objąć też takie obszary jak budowa infrastruktury paliw alternatywnych oraz wytwarzanie biopaliw i innych paliw odnawialnych. Jeśli propozycja wejdzie w życie, według ekspertów rynek elektromobilności zacznie się intensywnie rozwijać.

Dopłata do nowych samochodów elektrycznych wynosiłaby do 36 tysięcy złotych, a zasilanych gazem ziemnym lub wodorem maksymalnie 75 tysięcy złotych. W przypadku środków zbiorowego transportu publicznego wsparcie sięgałoby nawet 55 procent kosztów.

Dotacje będą otrzymywać dealerzy takich pojazdów, ale będą zobowiązani do ich sprzedaży klientom po niższej cenie niż rynkowa. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest zapewnienie trwałości użytkowania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem przez minimum dwa lata.

Tekst: Krystian Kaleta
Zdjęcia: BMW

MOTO