Ile warte są tereny Ukrainy? 8 bilionów dolarów to same złoża kopalin

Pewnie to nie główne powody agresji, bo te zna tylko umysł dyktatora napędzany archaiczną wizją Wielkorosji, ale warto wiedzieć, jakimi cennymi zasobami i surowcami dysponuje Ukraina.
.get_the_title().

1 miejsce w Europie w udokumentowanych, wydobywalnych rezerwach rud uranu
2 miejsce w Europie i 10 miejsce na świecie pod względem zasobów rudy tytanu
2 miejsce na świecie pod względem zasobów rudy manganu (12 proc. światowych zasobów)
2 co do wielkości rezerwy rudy żelaza na świecie
2 miejsce w Europie pod względem zasobów rudy rtęci
3 miejsce w Europie w złożach gazu łupkowego
4 miejsce na świecie pod względem łącznej wartości zasobów naturalnych
7 miejsce na świecie w zasobach węgla

1 miejsce w Europie pod względem powierzchni gruntów rolnych
3 miejsce na świecie według obszaru czarnoziemu (25 proc. światowych zasobów)
2 miejsce na świecie w produkcji jęczmienia i czwarte w eksporcie jęczmienia
3 miejsce na świecie w produkcji kukurydzy i czwarte w eksporcie kukurydzy
4 największy producent ziemniaków na świecie

Na terytorium Ukrainy skoncentrowane są wielkie zasoby rud manganowych i żelaza, uranu, węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej, grafitu, kaolinu, tytanu, niklu, magnezu, rtęci, siarki rodzimej, soli kamiennej i potasowej, surowców do produkcji cementu.

Ukraińskie zasoby mineralno-surowcowe są jednymi z najlepszych jakościowo zasobów na świecie. Ukraina należy do światowej klasy regionów najbogatszych w surowce mineralne.

Ok. 20 tys. złóż kopalin… 117 rodzajów kopalin. Spośród nich 8761 złóż i 1288 zarejestrowanych kopalni dla 95 rodzajów kopalin ma wartość handlową. Wycena tych zasobów waha się od 3 do 8 bln dolarów – według Ukraińskiego Instytutu Przyszłości.

Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na zwiększenie produkcji surowców energetycznych – ropy naftowej i gazu ziemnego. Na poziomie lokalnym zwiększa się wykorzystanie torfu jako alternatywnego źródła energii. Około 48 proc. potencjału przemysłowego kraju i 20 proc. siły roboczej związane jest z wydobyciem i użytkowaniem surowców mineralnych.

Podstawą bazy surowcowej Ukrainy są złoża minerałów metalicznych, które są reprezentowane przez wszystkie grupy metali: żelazne, nieżelazne, szlachetne, radioaktywne, rzadkie i ziem rzadkich, pierwiastki śladowe (metale). Obecnie na Ukrainie istnieją udokumentowane zasoby handlowe miedzi, złota, chromu, niklu, berylu, litu, wanadu, skandu, ołowiu, cynku, glinu, niobu, tantalu, strontu, hafnu, kadmu, srebra oraz pierwiastków ziem rzadkich. W wyniku prac poszukiwawczych prognozuje się wysokie prawdopodobieństwo odkrycia złóż wolframu, cyny, molibdenu, platyny, metali rzadkich.

Ukraina należy do krajów, które posiadają rezerwy wszystkich rodzajów paliw kopalnych: ropy naftowej, gazu ziemnego, kondensatu, węgla, torfu, łupków naftowych, ale dostępne zasoby, ich produkcja i wykorzystanie są zróżnicowane pod względem wielkości i nie gwarantują niezbędnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ukraiński koncern energetyki atomowej Enerhoatom może być warty 14 mld dolarów, tyle samo jest warta sieć ukraińskich gazociągów tranzytowych, a razem z innymi przedsiębiorstwami państwowymi daje to co najmniej 30 mld dolarów.

Źródło: Ukraiński Instytut Przyszłości

TU I TERAZ