Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Koniec ze szpetnymi reklamami w stolicy – warszawscy radni przyjęli uchwałę krajobrazową

Na ten moment mieszkańcy stolicy musieli czekać aż pięć lat. W ich czasie krajobraz miasta, a zwłaszcza jego centrum, został zrujnowany przez ogromną ilość billboardów i reklam. Radni w końcu przegłosowali uchwałę krajobrazową, choć nie oznacza to, że banery znikną z Warszawy z dnia na dzień.
.get_the_title().

Konsultacje nad uchwałą krajobrazową, która miała uregulować rozmieszczenie reklamowych nośników, rozpoczęły się w roku 2015. Wtedy też Warszawa podpisała tak zwaną uchwałę intencyjną, oznaczająca chęć wprowadzenia przepisów. Później dwukrotnie przeprowadzono konsultacje społeczne, a walkę z „szyldozą” zapowiadał w swojej kampanii prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Na sesji, która odbyła się w czwartek 16 stycznia, Rada Warszawy niemal jednogłośnie przegłosowała uchwałę – 51 radnych było za, 1 osoba przeciw, a 3 wstrzymały się od głosu.

Aspekty wizualne to tylko jeden z powodów przemawiających za nową uchwałą.

Według danych sporządzonych przez Zarząd Dróg Miejskich, pod koniec 2018 roku z 7800 reklam położonych wzdłuż warszawskich dróg, dokładnie 1432 kwalifikowało się do usunięcia.

Uchwała krajobrazowa nie tylko wprowadza przejrzyste zasady i warunki umieszczania nośników, ale pozwoli też rządzącym na nakładanie kar za ich złamanie – Uchwała krajobrazowa reguluje zasady tego, w jaki sposób będzie wyglądała miejska przestrzeń. Przedstawiciele wielkich firm będą musieli przestrzegać szeregu zasad przy rozmieszczaniu swoich reklam, a za nie dostosowanie się do nowych przepisów miasto będzie nakładało kary pieniężne – tłumaczy zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Michał Olszewski. Za nielegalną reklamę o powierzchni jednego metra kwadratowego będzie to 112 zł, a za duży nośnik, liczący kilkaset metrów kwadratowych, kara może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych.

Od tej pory reklamy w Warszawie pojawiać się będą tylko przy wyznaczonych ulicach, a największe nośniki reklamowe dopuszczalne będą jedynie na trasach wylotowych. Uchwała przewiduje też szereg obszarów chronionych, w tym m.in. tereny parków, oświaty, rolne, leśne, a także sakralne. Nic nie zmieni się natomiast w kwestii słupów reklamowych. Określono za to wielkość i rodzaj nośników zdobiących witryny sklepowe. Uregulowany zostanie też wygląd tzw. małej architektury miejskiej: ławek, koszy czy parkingów rowerowych, które będą musiały być spójne z krajobrazem miasta.

W zależności od rodzajów nośników reklamowych – czas na dostosowanie się do zmian wynosi od 2 do 5 lat. W związku z tym, nową Warszawę będzie można oglądać w okolicach 2025 roku.

Tekst: Paula Kierzek
Zdjęcie główne: pixabay.com

TU I TERAZ