Nobel z ekonomii przyznany. Laureatka badała różnice w płacach kobiet i mężczyzn

Amerykańska ekonomistka jest zaledwie trzecią kobietą, która otrzymała Nagrodę Nobla w tej dziedzinie.
.get_the_title().

Wczoraj poznaliśmy nazwisko laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, która została przyznana 54. raz.

W tym roku nagrodzona została amerykańska ekonomistka Claudia Goldin, wiodąca badaczka empirycznej mikroekonomii dyskryminacji i nierówności ekonomicznych związanych z płcią – właśnie dzięki jej badaniom udało się określić główne czynniki odpowiedzialne za różnice w wynagrodzeniach.

77-letnia Goldin wykłada obecnie historię rynku pracy na Harvardzie. Jest trzecią kobietą nagrodzoną ekonomicznym noblem i pierwszą, która nie musi się tą nagrodą podzielić ze swoimi kolegami-współbadaczami. ’Tegoroczna laureatka nauk ekonomicznych, Claudia Goldin, przedstawiła pierwszy na przestrzeni wieków kompleksowy opis zarobków kobiet i ich udziału w rynku pracy. Jej badania ujawniają przyczyny zmian, a także główne źródła utrzymującej się różnicy między płciami’ – napisała Królewska Szwedzka Akademia Nauk w uzasadnieniu.

Przełomowe badania Goldin polegały na przeanalizowaniu pochodzących z aż 200 lat danych dotyczących siły roboczej w USA i wykazaniu, w jaki sposób i dlaczego zmieniały się przez lata różnice w płacach i zatrudnieniu między płciami. Ta pionierska praca ujawniła główne źródła dysproporcji i wyznaczyła dalszy kierunek badań. Goldin wykazała, że gdy w XIX wieku nadeszła epoka industrializacji, zamężne kobiety zaczęły mniej pracować. Ich zatrudnienie ponownie wzrosło w XIX wieku wraz z rozwojem usług. Zmiany przyspieszył wyższy poziom wykształcenia kobiet i wynalezienie pigułki antykoncepcyjnej, ale różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn pozostała.

Historycznie różnicę płac można przypisać wyborom zawodowym i poziomowi edukacji, ale dziś zdaniem Goldin ma ona związek głównie z macierzyństwem.

Odkrycia Claudii Goldin mają ogromne implikacje społeczne. Pokazała nam, że natura tego problemu lub źródło leżącej u jego podstaw różnicy między płciami zmienia się na przestrzeni historii i wraz z biegiem rozwoju – skomentowała Randi Hjalmarsson, członkini komisji przyznającej nagrodę.

Tekst: NS

TU I TERAZ