Parlament Europejski przyjął AI Act, czyli regulacje w sprawie sztucznej inteligencji

Kolejny krok to negocjacje z państwami członkowskimi UE.
.get_the_title().

O tym, że sztuczna inteligencja powinna zostać uregulowana, mówi się już od jakiegoś czasu, ale pojawienie się ChatGPT dodatkowo podgrzało temperaturę tej dyskusji. Teraz Parlament Europejski przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie AI Act – za było 499 osób, 28 przeciw, a 93 wstrzymały się od głosu.

To pierwszy na świecie dokument, który kompleksowo reguluje podejście do systemów korzystających ze sztucznej inteligencji.

Wysyłamy sygnał dla reszty świata, w jaki sposób wspierać innowacje, jednocześnie chroniąc demokrację – powiedział włoski europoseł Brando Benifei. Następnym etapem po przyjęciu stanowiska negocjacyjnego będą negocjacje Parlamentu Europejskiego z państwami członkowskimi UE w celu przyjęcia ostatecznego kształtu AI Act.

AI Act przypisuje różnym systemom korzystającym ze sztucznej inteligencji konkretne kategorie ryzyka.

Systemy, które wykorzystują AI do klasyfikacji społecznej, będą więc zabronione.

Dotyczy to wszelkich inwazyjnych i dyskryminacyjnych zastosowań AI, czyli systemów biometrycznych wykorzystujących dane wrażliwe czy systemów rozpoznawania emocji, które wykorzystywane będą w zarządzaniu granicami, egzekwowaniu prawa czy w miejscu pracy. Systemami wysokiego ryzyka będą też te, które szkodzą zdrowiu, bezpieczeństwu, środowisku czy prawom podstawowym, a także wpływają na wyniki wyborów – to ostatnie dotyczy zwłaszcza platform społecznościowych, z których korzysta ponad 45 mln użytkowników. Z kolei te, które są stosowane w usługach publicznych i edukacji, będą systemami wysokiego ryzyka, a więc będą musiały sprostać konkretnym wymaganiom i być zgodne z obowiązującymi przepisami. Generatywna sztuczna inteligencja, czyli narzędzia oparte na ChatGPT czy tak zwane deepfake’i to natomiast kategoria umiarkowanego ryzyka – tu konieczna będzie przejrzystość działania. Są jednak wyjątki – to tak zwane piaskownice regulacyjne, w ramach których będzie można testować nowe systemy. AI Act ma ułatwić składanie skarg na systemy oparte na sztucznej inteligencji. Zakres działań unijnej Rady ds. Sztucznej Inteligencji został rozszerzony, by mogła ona lepiej monitorować zagadnienie.

Tekst: NS

TU I TERAZ