Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Kanada zalegalizuje śmierć wspomaganą medycznie dla osób uzależnionych od narkotyków

Prawo wejdzie w życie wiosną przyszłego roku.
.get_the_title().

W Kanadzie w 2016 roku wprowadzono krajową ustawę o śmierci wspomaganej medycznie. Obecnie do MAID (Medical assistance in dying) kwalifikują się osoby, które cierpią na ‘ciężki i nieuleczalny stan chorobowy’. Może to być poważna dolegliwość lub niepełnosprawność, które wprowadziły człowieka w zaawansowany stan nieodwracalnego upośledzenia i spowodowały trwałe cierpienie fizyczne lub psychiczne. Do tej pory do MAID nie kwalifikowały się jednak osoby chore psychicznie. Wszystko wskazuje na to, że to się zmieni.

Od marca przyszłego roku wspomaganej medycznie śmierci będą mogły poddać się również osoby, których jedynym schorzeniem jest choroba psychiczna.

Nowelizacja może obejmować też zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Jednak zanim zmiany wejdą w życie, specjalna komisja parlamentarna ds. MAID zbierze się, aby przeanalizować wdrażanie nowych przepisów. W przyszłości każdy, kto będzie chciał zakwalifikować się do procesu śmierci wspomaganej medycznie, będzie musiał przejść dwie niezależne analizy wykonane przez podmioty świadczące opiekę zdrowotną, a także spełnić określone kryteria.

W przypadku wydania takiego pozwolenia kluczowe będzie rozróżnienie, czy uzależniony ma myśli samobójcze czy faktycznie czuje ‘uzasadnioną chęć śmierci’. Według specjalistów myśli samobójcze mogą wiązać się z kryzysem lub być konsekwencją występowania długotrwałego złego stanu psychicznego. Z kolei druga sytuacja odnosi się do myślenia w spokojny i wyważony sposób o zakończeniu swojego cierpienia. Można jednak wykazywać oznaki obu sposobów myślenia, co sprawia, że rozpoznanie prawdziwej przyczyny jest jeszcze trudniejsze, tym bardziej jeśli osoba jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Dlatego część działaczy oraz osób uzależnionych jest niezadowolona z propozycji nowelizacji ustawy.

Unsplash.com

Aktywiści twierdzą, że przeprowadzenie wspomaganego medycznie uśmiercenia osób borykających się z problemami na tle psychicznym zahacza o eugenikę.

Karen Ward, aktywistka z Vancouver, stwierdziła, że kanadyjski rząd uczynił śmierć dostępną, podczas gdy lepsze, wolne od nałogów życie pozostaje niemożliwe. Przeciwnicy nowelizacji ustawy MAID są zdania, że osoby uzależnione tak naprawdę nie otrzymują takiego wsparcia i pomocy, jakiej potrzebują. Uważają, że lepszym rozwiązaniem byłoby udostępnienie większej liczby miejsc zapobiegających przedawkowaniu czy leków będących zamiennikami opioidów. Są też zdania, że brakuje regulowanej podaży narkotyków, większej liczby mieszkań i ofert pracy.

Bez wątpienia potrzebne jest wprowadzenie większej liczby skutecznych metod leczenia. Terapia, która uważana jest za standard w leczeniu uzależnienia od opioidów, polega na podawaniu ludziom takich leków jak metadon lub buprenorfina w celu kontrolowania głodu narkotykowego. Niestety te substancje nie są łatwo dostępne dla wszystkich uzależnionych.

Tekst: MZ

ZDROWIE